"rootPage" is not defined.

Vårt framtida Bureå

Flygfoto över Bureå

Skellefteå kommun har i uppdrag att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Bureå som ska ge plats för 4 000 nya invånare år 2040.

Den största anledningen är Norrbotniabanans kommande stationsläge och de positiva utvecklingsmöjligheter som den bedöms föra med sig.

Som underlag inför planarbetet har en programhandling tagits fram. Det är det första steget i framtagandet av den fördjupade översiktsplanen. Den innehåller vision, mål och riktlinjer för den fortsatta planeringen.

Syftet med programmet är att:

  • Redovisa den politiska viljan och ange mål som ska uppnås genom planeringen.
  • Göra en första avvägning mellan olika intressen.
  • Ge möjlighet att i ett tidigt skede få in kunskap och synpunkter från berörda och allmänhet innan kommunens ställningstagande är låsta.
  • Ange förutsättningar för kommande planering.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: