Samverkan

Hållbar landsbygdsutveckling skapar vi tillsammans. Vi behöver samla föreningar, näringsliv, boende, besökare, kommun och region. Här kan du läsa om samarbeten som är viktiga i kommunens arbete med landsbygdsutveckling.

Kommunens medarbetare arbetar dagligen med hela kommunen – stad som landsbygder, utifrån de grunduppdrag som finns. För att utveckla det arbetet behöver kommunen arbeta mer förvaltningsöverskridande för att lära av varandra, samordna och samverka mer kring landsbygdsfrågor och tillsammans hitta bättre arbetssätt som gynnar kommuninvånarna.

En del i den utvecklade arbetsmetoden är att kommunen har skapat en landsbygdsgrupp bestående av representanter från flera förvaltningar. Gruppen har till uppgift att samordna arbetet med utveckling på landsbygderna.

Har du några frågor och funderingar kring utvecklingen i din by?
Kontakta kundtjänst genom att ringa, 0910-735000 tryck 4.

Vill du söka bidrag för landsbygdsutveckling? Läs mer genom att klicka på länkarna nedan.

Lokala utvecklingsinsatser
Leader Skellefteå älvdal Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: