Resecentrum

Skellefteå växer vilket medför ökade krav på transportinfrastruktur och logistik. Två nya resecentrum planeras i kommunen, ett i Bureå och ett i Skellefteå.

Byggstarten för dessa resecentrum är beroende av Trafikverkets planering av Norrbotniabanan.

Byske finns även med som stationsläge i Trafikverkets järnvägsutredning från 2011. Under sommaren 2021 meddelade regeringen att Trafikverket får i uppdrag att påbörja planeringen för sträckan Skellefteå–Luleå.

På Trafikverkets webbplats hittar du aktuella handlingar kring järnvägsplanerna samt en karta som visar Norrbotniabanans dragning (linjen mellan Umeå och Skellefteå, och korridoren mellan Skellefteå och Luleå.)

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se