Resecentrum

Norrbotniabanan är en viktig satsning för Skellefteå kommun och regionen i stort. Tillsammans med nya resecentrum i kommunen kommer järnvägen innebära helt nya möjligheter för resor och
transporter.

Tre nya resecentrum planeras. Byggstarten för dessa är beroende av
Trafikverkets planering av Norrbotniabanan.

På Trafikverkets webbplats hittar du aktuella handlingar kring järnvägsplanerna samt en karta som visar Norrbotniabanans dragning (linjen mellan Umeå och Skellefteå, och korridoren mellan Skellefteå och Luleå.)

Senast uppdaterad: