Skellefteälven- Parkbron till Skelleftehamn

Från Parkbron och ut till Skelleftehamn vid havet är fisket gratis året om och du behöver inget fiskekort. Många tycker att området runt Viktoriabron är bästa sträckan för havsöringsfiske i centrala Skellefteå. För barnfamiljer är det särskilt lätt att fånga abborre och gädda från land i Ursviken och ut mot kusten. För den som vill prova på spännande isfiske efter sik är det här kustområdet fantastiskt, antingen tidig vinter eller under våren.

Restriktioner i Skellefteälven på grund av kräftpest

Kräftor i Skellefteälven har funnits smittade med kräftpest. Det innebär vissa restriktioner - dels gällade kräftfiske men också hur du hanterar fiskeutrustning, båtar med mera i älven.

Här hittar du information om regler och riktlinjer

Under senhösten förflyttar sig laxarna ut mot havet. Då ökar fångstchanserna i älvens nedre delar, senhösten är därför en riktigt bra fiskeperiod. I Ursviken går det att hyra kanot på Kanotudden för att ta sig ut till fler fiskeplatser och på vintern är det lätt att gå mellan dem på isen. Under både sommar och vinter kan du fiska harr, sik, gädda och abborre i kustområdet. Fisk från havet trivs i de skyddade vikarna och flera arter tar sig till småsjöarna upp mot Snesviken för att leka.

Det finns däremot några viktiga regler att hålla koll på för dig som fiskare vad gäller fiskars storlek och tid på året när de får fiskas. Det är Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter som gäller.

Lax: Tillåtet att fiska året runt. Minimimått 50 cm.

Öring: Får inte fiskas från 1 september–14 oktober. Minimimått 50 cm. Max en öring med fettfena per fiskare och dygn. Ingen begränsning per dygn för odlad öring som känns igen för att den saknar fettfena (det är en liten fena på laxfiskars ryggsida nära stjärtfenan).

Harr: Får inte fiskas från 15 april–31 maj. Minimimått 35 cm.

Klicka här för att läsa mer om nationella och lokala fiskeregler

Senast uppdaterad: