Text

stämplar och tyg

Konst, dans, musik, teater, slöjd och museum

Nordanå är Skellefteås kulturcentrum. Här finner du bland annat Skellefteå museum, Meijersamlingen och Museum Anna Nordlander. I samma område ligger Handens hus, ett centrum för slöjdare och konsthantverkare i Skellefteå.

Skellefteå museum

Skellefteå museum är ett kulturhistoriskt länsdelsmuseum och ligger på Nordanå. Museet har ansvar för den museala verksamheten och kulturmiljövården i Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner.

Under Skellefteå Museum AB finns även MAN - Museum Anna Nordlander som lyfter samtidskonst och konstpedagogik, samt Stackgrönnans båtmuseum.

Museum Anna Nordlander

Museum Anna Nordlander (MAN) är en mötesplats med fokus på samtidskonst och genusfrågor. Med konsten som utgångspunkt vill MAN diskutera och reflektera över frågor som rör kön och identitet. Genom utställningar, projekt och ett omfattande pedagogiskt program ställer MAN frågan: Vem får vara människa på vems villkor?

Skellefteå konsthall

Skellefteå Konsthall har ansvar för Skellefteå kommuns konstverksamhet, som består av fyra huvuddelar: utställningar och program, kommunens konstsamling, konstnärlig gestaltning enligt enprocentregeln och Meijersamlingen.

Målet med vår verksamhet är att medverka i samhället genom att öka kunskapen om samtidskonst och att stödja konstnärligt arbete.

Meijersamlingen

Meijersamlingen är en omfattande och växande donation till Skellefteå kommun av konstnären Sture Meijer (född 1931) från Kåge, Skellefteå.

I Skellefteå kommun finns sedan tidigare en stark danstradition och ett stort intresse för utveckling av dansen som konstform. Kultur Skellefteå söker ständigt nya inspirationskällor och arbetar aktivt att främja dansintresset hos kommun invånare genom inköp och distribution av dansföreställningar samt samarbete med lokala kulturföreningar och internationella aktörer.

Dans i skolan

Kulturskolans danspedagoger är verksamma ute i kommunens skolor. De åker ut till alla skolor och genomför lektioner tillsammans med klassläraren i årskurs 1 till 3.

Idén är att alla barn någon gång under lågstadietiden ska få dans en lektion per vecka under ett läsår. På de mindre skolorna, där klassorganisationen kan se annorlunda ut, får ibland även förskoleklass och årskurs 4 dans.

Lite historia om Dans i skolan i Skellefteå

Sedan 70-talet har Skellefteå kommun sett till att så många elever som möjligt får möta dansen som konstform i den ordinarie undervisningen, under ledning av danspedagog. Det var Eva Dahlgren, Bolidenbalettens skapare, och dottern Cecilia, som tyckte att alla barn i Skellefteå borde ha dans. De besökte Nils Eriksson, dåvarande rektor för Musikskolan i Skellefteå, och politiker för att lyfta frågan.

Resultatet blev att en försöksverksamhet med dans i skolorna drog igång. Efter några år blev Dans i skolan obligatoriskt i de lägre årskurserna. Endast Skellefteå kommun kan idag uppvisa en obruten rad av år med dans i skolan. 2017 firade Skellefteå Kulturskola fyrtioårsjubileum med Dans i skolan som obligatorium.

Sedan 2018 har vi ett förändrat uppdrag, som innebär att vi i större utsträckning ska nå barnen i en tidigare ålder genom att möta dem redan i förskolan.

Handens hus ligger på Nordanå och är ett forum för slöjd och konsthantverk i Skellefteå.

Västerbottensteatern

Teatern är levande i Skellefteå! Här ligger Västerbottensteatern - hela länets huvudscen.

Västerbottensteatern i Skellefteå är sedan 1980 länsteater i Västerbotten. Västerbottensteatern producerar teater för såväl barn som ungdomar och vuxna. Föreställningarna spelas i Skellefteå, men åker även på turné i hela länet.

Något som blivit en uppskattad tradition är sommarteatrarna. I dessa produktioner blandas teaterns skådespelare med amatörer.

Evenemang

Senast uppdaterad: