Nordanå är Skellefteås kulturcentrum. Här finner du bland annat Skellefteå museum, Meijersamlingen och Museum Anna Nordlander. I samma område ligger Handens hus, ett centrum för slöjdare och konsthantverkare i Skellefteå.

Museum Anna Nordlander (MAN) är en mötesplats med fokus på samtidskonst och genusfrågor. Med konsten som utgångspunkt vill MAN diskutera och reflektera över frågor som rör kön och identitet. Genom utställningar, projekt och ett omfattande pedagogiskt program ställer MAN frågan: Vem får vara människa på vems villkor?

En institution som MAN finns till för att bredda och vidga perspektiven i konstvärlden och i förlängningen samhället.

I museets uppdrag ingår även att problematisera och spegla kvinnors position i konsthistorien. MAN:s konstsamling består av konstverk av kvinnliga, framför allt nordiska, konstnärer men verksamheten arrangerar även tillfälliga utställningar med internationellt spännvidd.

För mer information om aktuella utställningar, se MANs hemsida:

Skellefteå museum är ett kulturhistoriskt länsdelsmuseum och ligger på Nordanå. Museet har ansvar för den museala verksamheten och kulturmiljövården i Skellefteå, Norsjö och Malå kommuner.
Skellefteå museum har ett länsansvar över industri- och teknik efter år 1900. Under Skellefteå Museum AB finns även MAN - Museum Anna Nordlander som lyfter samtidskonst och konstpedagogik, samt Stackgrönnans båtmuseum.

Utställningar

Museets basutställning Storsia och lek- och närmiljön Barnsia skildrar bygdens lokalhistoria.

De tillfälliga utställningarna tar upp aktuella samhällsperspektiv under en kortare tid och visas i första hand på Nordanå och Sara kulturhus i centrala Skellefteå.

Stackgrönnans båtmuseum, cirka en mil öster om Skellefteå, visar en unik samling bruksbåtar från skelleftebygden och inrymmer även en av landets största samlingar av båtmotorer.

Pedagogisk verksamhet

Skellefteå Museum AB arbetar kontinuerligt med utvecklandet av pedagogik riktat mot barn och unga samt skolklasser med utgångspunkt i skolans läroplaner.

 

Skellefteå Konsthall har ansvar för Skellefteå kommuns konstverksamhet, som består av fyra huvuddelar: utställningar och program, kommunens konstsamling, konstnärlig gestaltning enligt enprocentregeln och Meijersamlingen.

Målet med vår verksamhet är att medverka i samhället genom att öka kunskapen om samtidskonst och att stödja konstnärligt arbete. Konsthallen är en mötesplats där samtidskonstens mångfald synliggörs och diskuteras. Vår ambition är att väcka intresse och öka förståelse för konst samt främja allas möjlighet till konstupplevelser och inspirera till eget skapande.

Utställningar och gestaltningsuppdrag är det primära, men utrymme finns även för produktion, publikationer och forskning. Skellefteå Konsthall följer statliga rekommendationer för konstnärers ersättningar.

Meijersamlingen är en omfattande och växande donation till Skellefteå kommun av konstnären Sture Meijer (född 1931) från Kåge, Skellefteå. Konstsamlingen visar Sture Meijers verksamhet som konstnär under sextio år, från tidigt sextiotal till idag. och innehåller allt från oljemålningar, gouacher, teckningar, till skulptur och grafik. Samlingen som uppgår till ca 200 verk är inte statisk utan hängs om vart tredje år, där fördjupningar med olika infallsvinklar och tematik uppnås.

Handens hus ligger på Nordanå och är ett forum för slöjd och konsthantverk i Skellefteå.

Dans

I Skellefteå kommun finns sedan tidigare en stark danstradition och ett stort intresse för utveckling av dansen som konstform. Kultur Skellefteå söker ständigt nya inspirationskällor och arbetar aktivt att främja dansintresset hos kommun invånare genom inköp och distribution av dansföreställningar samt samarbete med lokala kulturföreningar och internationella aktörer.

SEdans är ett samarbete mellan Skellefteå kommun, Västerbottensteatern, Skellefteå Riksteaterförening och Sara kulturhus.
En serie dansföreställningar, där olika dansuttryck lyfts fram till publiken i Skellefteå.

Höstens program läggs löpande ut på denna sida

Onsdag 2 november 19.00 - 19.50 Scen 4, Sara kulturhus
VINDVAKA
Här kan du läsa mer om VINDVAKA
Arrangör: Sara kulturhus och Skellefteå kommun/Kultur- och biblioteksavdelningen

INSTÄLLD!! Lördag 19 november 13.00, Hallen, Nordanå
SKOGSHALL
Här kan du läsa mer om SKOGSHALL
Arrangör: Skellefteå kommun/Kultur- och biblioteksavdelningen

Kulturskolans danspedagoger är verksamma ute i kommunens skolor. De åker ut till alla skolor och genomför lektioner tillsammans med klassläraren i årskurs 1 till 3.

Idén är att alla barn någon gång under lågstadietiden ska få dans en lektion per vecka under ett läsår. På de mindre skolorna, där klassorganisationen kan se annorlunda ut, får ibland även förskoleklass och årskurs 4 dans.

Lite historia om Dans i skolan i Skellefteå

Sedan 70-talet har Skellefteå kommun sett till att så många elever som möjligt får möta dansen som konstform i den ordinarie undervisningen, under ledning av danspedagog. Det var Eva Dahlgren, Bolidenbalettens skapare, och dottern Cecilia, som tyckte att alla barn i Skellefteå borde ha dans. De besökte Nils Eriksson, dåvarande rektor för Musikskolan i Skellefteå, och politiker för att lyfta frågan.

Resultatet blev att en försöksverksamhet med dans i skolorna drog igång. Efter några år blev Dans i skolan obligatoriskt i de lägre årskurserna. Endast Skellefteå kommun kan idag uppvisa en obruten rad av år med dans i skolan. 2017 firade Skellefteå Kulturskola fyrtioårsjubileum med Dans i skolan som obligatorium.

Sedan 2018 har vi ett förändrat uppdrag, som innebär att vi i större utsträckning ska nå barnen i en tidigare ålder genom att möta dem redan i förskolan.

Evenemang

Teater

Västerbottens länsteater har sin bas här och du har en bra bild av kulturlivets fantastiska bredd i trakten.

Teatern är levande i Skellefteå! Här ligger Västerbottensteatern - hela länets huvudscen.

Västerbottensteatern i Skellefteå är sedan 1980 länsteater i Västerbotten. Västerbottensteatern producerar teater för såväl barn som ungdomar och vuxna. Föreställningarna spelas i Skellefteå, men åker även på turné i hela länet.

Något som blivit en uppskattad tradition är sommarteatrarna på Nordanå. I dessa produktioner blandas teaterns skådespelare med amatörer.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: