Anslagstavla

Anslagstavlan innehåller tillkännagivande av justerade protokoll, kungörelser och annan information som med stöd av lag ...

Demokrati och dialog

De snabba samhällsförändringarna bidrar till att förväntningarna på invånardialog blir större. Därför utvecklar Skelleft...

Diarium och arkiv

Ordet diarium betyder dagbok och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller ...

Ekonomi och budget

På den här sidan kan du läsa om kommunens ekonomi. Du hittar bland annat ett kort sammandrag av kommunens senaste årsred...

Internationellt arbete

Här får du information om Skellefteå kommuns EU- och internationella arbete. Exempelvis kan du läsa om vårt Europa Direk...

Kommunens organisation

Skellefteå kommun består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, förvaltningar, nämnder, bolag, stiftelser, valberedning o...

Mänskliga rättigheter

Kommunen arbetar för att underlätta mångfald, jämlikhet och jämställdhet. Det finns olika policys, planer och program so...

Möten och protokoll

I listan nedanför hittar du mötesprotokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och råden. Du hittar även ...

Press- och informationsmaterial

Här har vi samlat information och marknadsföring om Skellefteå kommun. I nyhetsrummet hittar du kommunens senaste nyhete...

Service och kvalitetsarbete

Samhället förändras. Skellefteå kommun står inför många stora och viktiga utmaningar, både demografiska och strukturella...

Skellefteå kommuns vision

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Du kan överklaga beslut på två olika sätt: förvaltningsbesvär och kommunalbesvär. Kommunalbesvär kallas även laglighets...

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.

 • Kristina Sundin Jonssons sommarhälsning

  I denna avslutande videorapport för säsongen gör kommundirektör Kristina Sundin Jonsson en kort summering och önskar trevlig sommar.
 • Kristina Sundin Jonssons nyhetsvideo, onsdag 15 juni

  Ukrainska flyktingar får nu möjlighet att arbeta inom vård- och omsorgsyrken. Skellefteås kommundirektör Kristina Sundin Jonsson samtalar idag med Ejja Häman Aktell, chef för Vård och omsorg, om detta projekt som skapar värde för både flyktingarna och kommunen.
 • Kommunfullmäktige sammanträder 14 juni

  På sammanträdet kommer bland annat preliminär budget och plan 2023-2027, Skellefteå kommun inklusive skattesats 2023 samt antagande av detaljplan för Näsudden, del av Skelleftehamn 2:7 inom stadsdelen Skelleftehamn att behandlas. Dessutom besvaras ett antal interpellationer och på dagordningen finns också ett antal beslutsärenden.
 • Påverka hur information på Skellefteå kommuns webbplats ska struktureras

  Vi behöver din hjälp att testa ett förslag på en ny informationsstruktur! Vi på kommunen är med i ett nätverk för digital tillgänglighet genom företaget Funka. Tillsammans har vi tagit fram en informationsstruktur. Det innebär en struktur för hur informationen på kommunala webbplatser presenteras på sidor och i menyer.