Branscher

Energi och Cleantech

Skellefteås ledande position inom kraftproduktion från förnybara energikällor sträcker sig tillbaka till tidigt 1900-tal. Då blev etableringen av vattenkraft startskottet för utvecklingen av teknik och produktionsmetoder.Skellefteåområdets framgångsrika gruv- och träindustrier och ledande utveckling av förnybar energi har skapat en stark framväxt av företag med specialistkunskaper inom miljöteknik. I dag finns här ett cleantech-kluster med aktörer inom allt från bioenergi och återvinning av bas- och ädelmetaller till världsledande utveckling av vindkraft i kallt klimat.

Berättelser från näringslivet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 september 2023