VUX

Ansökan och antagning

Här hittar du information gällande ansökan för utbildning och länkar för att lämna in din ansökan. Välkommen med din ans...

Yrkesutbildningar

Vuxenutbildningen i Skellefteå kommun erbjuder ett antal gymnasiala utbildningar inom olika yrkesområden, motsvarande gy...

Grundskolekurser

Grundskolekurser för vuxna motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. De är till för dig som behöver behörighet för s...

Gymnasiekurser

Gymnasiekurser är till för dig som vill återuppta avbrutna studier, behöver behörighet för högre utbildning eller behöve...

Svenska för invandrare, SFI

Utbildning i Svenska för invandrare, SFI, är en kurs för vuxna invandrare med uppehållstillstånd som vill lära sig grund...

Yrkeshögskolan

Vill du vidareutbilda dig eller satsa på en helt ny karriär? Yrkeshögskolan i Skellefteå ger dig möjlighet till både kom...

CV - Centrum för vägledning

Ibland går vi vilse och behöver stöd i den situation vi befinner oss i. Gärna med en neutral part som lyssnar och som in...

Validera, pröva och bedöma kunskaper

Har du kunskaper som du behöver få dokumenterade? Eller tror du att dina kunskaper kan förkorta din utbildningsväg?

Komvux som anpassad utbildning

Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och på gymnasienivå är en frivillig utbildning riktad till dig som ...

Bra att veta om VUX

Vuxenutbildningen i Skellefteå är till för dig som vill studera som vuxen. Du kanske saknar eller har en ofullständig gr...

RELATERAD INFORMATION

För elever på VUX, SFI och Yh

Här hittar du som elev digitala lärresurser och e-tjänster.

Vuxenutbildningen i Skellefteå är till för dig som vill studera som vuxen. Du kanske saknar eller har en ofullständig grund- eller gymnasieutbildning eller behöver komplettera den utbildning du har för att få behörighet. Eller så vill du kanske läsa en av våra yrkesutbildningar?

40 000 nya medarbetare behövs i Västerbotten fram till år 2025.

Här hittar du det samlade utbildningsutbudet i Västerbotten. Länk till annan webbplats.

Kontakta VUX via telefon 0910 73 50 00 snabbval 2 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

För att tillgodose behovet av kompetens inom den nya metallindustrin och bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle startas nu ett projekt i Skellefteå: YrkesVUX för metallindustrin och den gröna omställningen. Projektägare är Skellefteå kommun tillsammans med Region Västerbotten.

Projektet finansieras av Fonden för en rättvis omställning, en EU-fond som stöttar projekt för en hållbar omställning, genom Tillväxtverket. Skellefteå kommun och Region Västerbotten medfinansierar projektet.

Syftet med projektet är att ta fram anpassade utbildningar, skapa förutsättningar för att öka utbildningskapaciteten och därmed tillgången till utbildad kompetens för metallindustrins värdekedja i Skellefteå och Västerbotten. Genom nya utbildningar, utbildningsmiljöer och kompetenshöjande insatser ska projektet bidra till att utveckla vuxenutbildningen i Skellefteå så att den bättre matchar kompetensbehoven. Målgruppen för projektet är Vuxenutbildningen i Skellefteå och i förlängningen företag inom Västerbottens metallindustri.

Genom att fokusera på samverkan med lokala och regionala aktörer ska projektet skapa förutsättningar för att öka tillgången till utbildad kompetens på lång sikt genom bland annat:

  • nya, nyskapande gymnasiala utbildningar inom Vuxenutbildningen
  • ny utbildningsutrustning
  • kompetensutveckling av Vuxenutbildningens personal samt att agera koordinator mellan industrin och utbildningen.

Vuxenutbildningen i Skellefteå kommun har utformat projektansökan i samverkan med Omvandlingskontoret, en samarbetsorganisation mellan Skellefteå kommun och Region Västerbotten. Omvandlingskontoret är ett nav för kunskap och samarbete som ger oss goda förutsättningar att förstå metallindustrins behov och möta de krav som kommer att ställas på kompetens. Den här satsningen är ett steg mot att lösa de utmaningar som finns i arbetet med omställningen.

Projektet YrkesVUX för metallindustrin och den gröna omställningen inleddes den 1 september i år och pågår till och med den sista augusti 2026.