Discgolf

Detaljplan för kvarteren Björnen och Falken inom stadsdelarna Prästbordet och Centrala stan

Syftet med planen är att skapa goda förutsättningar för bevarandet av en kulturhistoriskt intressant miljö med starka drag av trädgårdsstadens ideal. Samtidigt som bevarandet av de inom planområdet kulturhistoriska karaktärerna ska lyftas fram, kan en varsam utveckling för bostadsändamål på rätt plats och med rätt utformning möjliggöras.

Detaljplanen är på granskning mellan 2022-03-14 - 2022-04-05.

Detaljplanen finns utställd på Stadshuset, huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

Välkommen måndag–fredag 07.00–17.30

Du kan även ta del av handlingarna här nedan

Synpunkter

Vi vill ha eventuella synpunkter till oss skriftligt senast 12 januari 2022.
Uppge ärendenummer 2020–114 samt ditt namn, adress och fastighetsbeteckning och skicka till: Skellefteå kommun, bygg- och miljönämnden, 931 85 Skellefteå eller bygg-ochmiljo.namnden@skelleftea.se

Den som inte lämnat någon skriftlig synpunkt under samråds- eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Kontakta kommunens kundtjänst om du har frågor, 0910-73 50 00.

Fastighetsförteckning

På grund av allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller för skyddande av personuppgifter kan detta dokument inte publiceras på kommunens hemsida. Handlingen finns tillgänglig vid samrådsutställningen i stadshuset, rummet intill huvudentrén, Trädgårdsgatan 6, Skellefteå Handlingen kan även begäras ut via kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00

Relaterade nyheter

Senast uppdaterad: