Föreningsnytt september 2022

Här kan du läsa en tillgänglig version av föreningsnytt som är ett nyhetsbrev som går ut en gång i månaden riktat till föreningar.

Kultur- och fritidschefen har ordet

Skellefteå fortsätter att växa så det knakar

Nu går vi in i årets mest färgsprakande tid. Skellefteå fortsätter att växa så det knakar och det innebär en del utmaningar för vår del. När nya områden ska utvecklas och fler anläggningar ska rymmas, innebär det att intressekonflikter uppkommer när föreningslivets olika intressen krockar med varandra. Vi är långt ifrån de situationer som uppstår i storstäder när bostäder ställs mot grönytor eller kulturområden mot industribyggnader, men redan nu blir det ibland ett visst gnissel. Vi ska så långt det bara är möjligt försöka hitta konstruktiva lösningar och i dialog med föreningslivet leta konstruktiva alternativ – men vi kan nog räkan med viss växtvärk framöver. Det är det pris som vi måste betala för den utveckling vi nu står inför. Skellefteås tillväxt är ju i grunden mycket positiv och alternativet vore ju betydligt värre! Hjälps vi åt så kommer vi att lyckas!

Bidrag att söka

Bidrag att söka för hela året 2022

Det finns många bidrag för er som förening att söka, allt från övergripande bidrag till mer specifika beroende på vilken förening det är och vad man utövar. Här har vi samlat bidrag som föreningar kan söka till. Glöm inte att kolla sista ansökningsdag så att ni inte missar något bidrag.

Bidrag på gång

31 september - Stöd till lokala utvecklingsinsatser - Ett enkelt sätt att få fart på utvecklingen - kommunledningskontoret

1 oktober- Kulturstipendium - kulturnämnden

1 oktober - Arbetsstipendium - kulturnämnden

1 oktober - Ungdomskulturstipendium - kulturnämnden

10 oktober - Drift- och investeringsbidrag fotbollsplaner - fritidsnämnden

10 oktober - Fast driftbidrag sommaranläggningar - fritidsnämnden

14 oktober - Bidrag till enstaka arrangemang - kulturnämnden

15 oktober - Idrottsledarstipendium - fritidsnämnden

15 oktober - Ledarstipendium - fritidsnämnden

30 oktober - Årligt verksamhetsbidrag - kulturnämnden

Söks året runt - Investeringsbidrag för friluftsliv - fritidsnämnden
Behöver ni ett vindskydd, utedass, bänkar, bord grillplatser till er samlingsplats i byn eller nere vid sjön eller ån? Tveka inte att höra av er till oss på kultur och fritid eller ansök direkt i Interbook GO. Upp till 100 % i bidrag!

Fler löpande bidrag som du kan söka hela året hittar du under länken högre upp - under Bidrag att söka för hela året 2022.

31 oktober - Skötselbidrag för friluftsliv - start 1 augusti till och med 31 oktober - fritidsnämnden

31 oktober - Upprustningsbidraget samlingslokaler 23 - start 1 september till och med 31 oktober - fritidsnämnden

11 november - Bidrag till enstaka arrangemang - kulturnämnden

15 november - Medfinansiering Boverket för samlingslokaler. Det gäller senast datum när föreningen ska ha skickat in en kopia på ansökan till kultur- och fritidskontoret som föreningen gjort till Boverket. Den kopian skickas till kultur- och fritidskontoret.
Epost: fritidskontoret.foreningsarende@skelleftea.se

Läs mer om bidragen i fritidsnämndens bidragsnormer Länk till annan webbplats.

Läs mer om bidragen i kulturnämndens bidragsnormer Länk till annan webbplats.

Ansökningar hittar du i de flesta fall i Interbook GO Länk till annan webbplats.

Aktuellt

Välkommen till inflyttningsfest 23 september 2022 för Fritidsbanken och Kulturbanken på Nordanå!

En förhandsvisning av våra lokaler där vi berättar om våra verksamheter. Kanske har ni idéer om hur vi kanske kan samarbeta med er eller en annan förening? Vi vill skapa våra banker tillsammans med hela Skellefteå, bidra gärna med dina goda idéer!
OBS! Det är inte invigning på fredag och vi är inte redo att öppna verksamheten än. Vi bjuder in till inflyttningsfest med förhandsvisning av lokalerna där besökarna även får möjlighet att komma med förslag och idéer för hur vi kan samarbeta med andra.

Öppet hus på fredag 23 september, mellan klockan 13.00-19.00. Vi finns i museets huvudbyggnad, närmsta granne med Exploratoriet.

Mer info i kalendern för Hållbarhetsveckan om Fritidsbanken och Kulturbanken på Nordanå Länk till annan webbplats.

Ansök om Region Västerbottens kulturföreningsstöd

Tillhör du en kulturförening i Västerbotten, som vill möjliggöra för barn och unga att ta del av kultur? Då kan du söka Region Västerbottens kulturföreningsstöd AKT. Stödet kan sökas för att genomföra en eller flera aktiviteter riktat mot barn och unga i form av exempelvis kulturarrangemang, workshops, mötesplatser, pedagogiska insatser med mera. Föreningar kan ansöka om upp till 30 000 kronor och sista ansökningsdag är 3 oktober. Besluten skickas ut i oktober månad.

Läs mer om Region Västerbottens kulturföreningsstöd Länk till annan webbplats.

Ta chansen att vinna 10 000 kronor

Är ni en förening som ser till individ och föreningskultur, och inte bara idrottsliga eller fysiska prestationer hos barn och unga? Har ni använt ordlekar, högläsning, läshörna, läsbingo eller andra läsfrämjande aktiviteter? Ansök om Läsliganpriset med chans att vinna 10 000 kronor! Alla som har gjort eller vill göra en insats för att idrottande barn och unga ska läsa mer kan vinna. Stor eller liten insats spelar ingen roll.

Välkommen med er ansökan senast 31 december 2022. Två vinnare kommer att utses. Lycka till!

Klicka här för att skicka in er ansökan Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Västerbotten bjuder in till Landsbygdsforum i Lycksele den 26 oktober 2022

Sista anmälningsdag är den 10 oktober 2022.

Här anmäler du dig till Landsbygdsforum i Lycksele 26 oktober 2022 Länk till annan webbplats.

Läs mer på Länsstyrelsen Västerbotten Länk till annan webbplats.

Ny kulturförmedlare ­- här är kulturföreningarnas kontaktperson på Skellefteå kommun

Maria Wallin har precis börjat som kulturförmedlare på kultur och bibliotek. Det innebär att det är hon som tar emot era bidragsansökningar – samt gärna svarar på era frågor och funderingar. För er som har möjlighet att söka årsbidrag så kan det vara bra att veta att det pågår en genomlysning av årsbidragen, där det samlas in era synpunkter på uppdrag av kulturnämnden. En länk till en enkät har därför skickats ut. Sista svarsdag var 9 september 2022. Arbetet fortgår nu och uppdatering kommer.

Epost till kulturförmedlare

Vandringsbilden - Fototävling på instagram senast 30 september

Sista chansen! Var med i tävlingen "Vandringsbilden" och ta en bild när du besöker någon av vandringslederna i kommunen. Dela med dig och ha chans att vinna fina priser. Har du inget instagramkonto kan du även delta genom att skicka in din bild via e-post.

Läs mer om vandringsbilden, vandringsleder och promenader här Länk till annan webbplats.

Tipsa om ert evenemang!

Har ni som förening något evenemang som ni önskar att nå ut med lite bredare än via era egna kanaler? Skicka in ett tips till Visit Skellefteå och deras evenemangskalender. Evenemanget kommer även att visas på www.skelleftea.se/invanare.

Fyll i formuläret som du hittar via länken nedan och skicka sedan in tipset.

Skicka in ditt tips Länk till annan webbplats.

Hej förening!

Föreningen där byagården står i centrum

I Granbergsträsk är utflyttningen kännbar och nog finns det en önskan om föryngring inom föreningslivet. Men motgångar är till för att övervinnas. ”Redan på 1600-talet var det någon som försökte etablera byn, men det gick inte. Det försöktes flera gånger, men man lyckades inte få en fast bosättning förrän på 1800-talet, så det finns en historia av att kämpa”,
säger Kennet Johansson, ordförande för Granbergsträsk byagårdsförening

Läs hela reportaget här Länk till annan webbplats.

Föreningsnytt – vill fler personer få föreningsnytt i föreningen?

Vi skickar föreningsnytt till föreningens epost. Den som tar emot föreningsnytt ska skicka det vidare till fler personer i föreningen. Personer kan själva också prenumerera på föreningsnytt.

Klicka här för att anmäla dig till föreningsnytt Länk till annan webbplats.

Uppdatera föreningsuppgifterna årligen i Interbook GO

Föreningen ska uppdatera kontakt- och styrelseuppgifter årligen i Interbook GO för att söka och få utbetalt bidrag från kultur- och fritidskontoret. Medlemsuppgiften ska årligen vara uppdaterad av funktionsnedsättningsföreningar 15 februari, idrottsföreningar och ungdomsföreningar 1 maj. Viktigt att föreningar uppdaterar föreningsuppgifterna så att vi har ett uppdaterat föreningsregister så att medborgare och andra kan hitta aktuella uppgifter på föreningar.

Logga in i Interbook GO och uppdatera uppgifterna Länk till annan webbplats.

Tips till din förening

Har du frågor eller funderingar om din förening, fritidsfrågor, kulturfrågor och bidragsfrågor med mera så kontakta kundtjänst 0910-73 50 00 så hänvisar de till rätt handläggare.

Vill du prenumerera på Föreningsnytt eller tipsa någon annan?

Klicka här för att anmäla dig till Föreningsnytt

Relaterat:

Senast uppdaterad: