Föreningsnytt april 2024

Här kan du läsa en tillgänglig version av föreningsnytt som är ett nyhetsbrev som går ut en gång i månaden riktat till föreningar.

Kulturnämndens ordförande har ordet

Hej,

När jag skriver detta så är jag nyss inkommen från en lunchpromenad med vårsolen skinande och det börjar vara så mycket öppet vatten på älven att jag längtar till att ta fram kajaken för säsongen. Även om det nog är ett antal veckor bort innan jag ger mig ut på första turen. Under vintern har jag annars försökt åka så mycket långfärdsskridskor som möjligt. Till min glädje träffade jag då på Friluftsfrämjarna som var ute på en gemensam tur på isen utanför Rönnskär. Föreningsmänniska som jag är började jag då fundera på hur stor del av min fritid som föreningar bidrar till.

I byn där jag bor är det tre lokala föreningar som jag är medlem i och bidrar till på lite olika sätt. En byaförening, en Folketshusförening och vår lokala partiförening. Alla dessa tre föreningar, och i sin tur de ideella krafter som kanaliseras via dem, är en stor anledning till att familjen trivs så bra där vi bor. Sedan är det barnens föreningar där det spelas fotboll, simmas, tränas kendo och thaiboxning. Fina aktiviteter för såväl hälsa och välmående som en rolig fritid för barnen.

Utöver dessa föreningar så tar jag med glädje del av många av våra lokala kultur-, frilufts- och idrottsföreningars utbud och aktiviteter. Att ta del av SKAV – ett konstevent som arrangerades av konstnärsföreningen Skogen – i höstas är ett starkt minne. När konstnärer bland annat gestaltade trängseln mellan husen, hur vi alla är unika individer med våra egna hemligheter och fick oss att titta upp i trädtopparna. Ett annat var när Skellefteå Riksteaterförening producerade en egen föreställning, Teaterladyn, som handlade om eldsjälen för Skellefteås kulturliv Sigrid Nygren.

Vår modell i Sverige där det ideella engagemanget och föreningslivet är en bärande del är en av våra stora styrkor. Men det är också en utmaning. Vi måste hjälpas åt att värna de ideella krafter som finns. Jobba för att det ska vara rimliga krav från oss bidragsgivare. Hjälpa till för att stötta på de sätt vi kan. Ni som är ideellt engagerade är väldigt viktiga för hela samhället.

För ett par veckor sedan var jag nere i Strasbourg och fick tala för en grupp inom det Europeiska rådet om utmaningar vi har i Skellefteå. När vi har så stor och diversifierad inflyttning från många olika länder. Ett av mina fokusområden var då just föreningslivet och om vi lyckas få inflyttare engagerade i föreningslivet så kan mycket vara vunnet.

Låt oss alla fundera på hur vi kan lyckas med det och kanske under året testa lite olika sätt att värva medlemmar och engagerade. Och när ni lyckas, berätta gärna det för andra så vi kan lära oss. För föreningar är viktiga. Ni bidrar till ett bättre samhälle. Med det vill jag säga tack å hela kulturnämndens vägnar.

Föreningsnytt kommer nästa gång i juni 2024.

Påminnelse - Föreningar som söker bidrag ska skicka in årshandlingar med start 1 januari 2024 - Skellefteå kommun

Från och med 1 januari 2024 måste ni som bidragssökande föreningen skicka in dokument i systemet Interbook GO. Om dessa inte är inne och godkända i systemet beviljas inte ert bidrag.

Anledningen till detta är ett kommunfullmäktigebeslut där kommunen aktivt ska arbeta mot välfärdsbrott, för att säkerställa att skattemedel går till legitima, demokratiska verksamheter som gör nytta för invånarna. Detta är bland annat resultatet av en ny lag som ger kommuner större brottsförebyggande ansvar. Stickprovskontroller kommer att göras och djupare granskning vid behov.

De här dokumenten ska laddas upp på 2024 under “Förening” och “Dokumenthantering”

Stadgar (OBS! Dessa behöver ni endast skicka in en gång och senare ifall ändring görs).
Årsmöteshandlingar:
Årsmötesprotokoll
Verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning
Revisionsberättelse

Medlemmar:
Antal medlemmar i föreningen ska registreras under “Förening” och “Medlemmar” och på 2024.

Styrelseprotokoll:
För några bidrag ska även styrelseprotokoll bifogas som styrker att föreningen har fattat beslut om ansökan. Protokollet bifogas i ansökan. Det kommer att stå på ansökan för de bidragen när det ska vara med. Det gäller de här bidragen:
Bidrag särskilt beslut, Årsbidrag studieförbund, Årsbidrag kulturföreningar, Årsbidrag Hembygdsföreningar, Utvecklingsbidrag Kultur, Övrigt Bidrag Kultur, Kulturnämndens till förfogande, Maskinbidrag, Investeringsbidrag lokaler/anläggningar, Fiske Investeringsbidrag, Lokala Utvecklingsinsatser, Friluftsliv investering, Upprustningsbidrag samlingslokaler och folketshusföreningar 2025, Boverksärenden samlingslokaler och folketshusföreningar.

Årshandlingar och registrera medlemmar i Interbook GO 2024 Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundtjänst vid frågor via telefon 0910-73 50 00 tryck 4 eller epost

Kommunalt aktivitetsstöd funktionsnedsättningsföreningar - fritidsnämnden

Fördelningen för hösten 2023 blev 128,46 kronor per aktivitet och 16,97 kronor per deltagartillfälle.

För period 1 (1 januari - 30 juni) ska närvarorapporteringen vara signerad senast 15 februari.
Föreningen ska generera en fil i NVGO när alla aktiviteter är klara. Efter det ska föreningen logga in i Interbook GO och där gå till Aktivitetsstöd GO för att hämta filen och signera den.

Läs mer om kommunalt aktivitetsstöd funktionsnedsättningsföreningar

NVGO - Närvaro GO Länk till annan webbplats.

Interbook GO Länk till annan webbplats.

Kommunalt aktivitetsstöd idrottsföreningar - fritidsnämnden

Fördelningen för hösten 2023 blev 11,69 kronor per deltagartillfälle. Bidraget betalas ut i slutet av vecka 17 om föreningen har laddat upp alla handlingar som krävs och registrerat medlemsuppgiften.

För period 1 (1 januari - 30 juni) ska det vara signerat i kommunens system Interbook GO och vidare där till Aktivitetsstöd GO senast 15 september.
Hämta och signera filen i kommunens system så snart du importerat filen i idrottonline.

Interbook GO Länk till annan webbplats.

Läs mer om kommunalt aktivitetsstöd idrottsföreningar Länk till annan webbplats.

Kommunalt aktivitetsstöd i Interbook GO (Aktivitetsstöd GO) Länk till annan webbplats.

Kommunalt aktivitetsstöd övriga ungdomsföreningar - fritidsnämnden

Fördelningen för hösten 2023 blev 159,93 kronor per aktivitet och 21,51 kronor per deltagartillfälle.

För period 1 (1/1 - 30/6) ska närvarorapporteringen vara signerad senast 15 augusti.
Föreningen ska generera en fil i NVGO när alla aktiviteter är klara. Efter det ska föreningen logga in i Interbook GO och där gå till Aktivitetsstöd GO för att hämta filen och signera den.

Läs mer om kommunalt aktivitetsstöd övriga ungdomsföreningar Länk till annan webbplats.

NVGO - Närvaro GO Länk till annan webbplats.

Interbook GO Länk till annan webbplats.

Aktuellt

Mänskliga Rättighetsdagarna på Sara Kulturhus

I november 2024 hålls Nordens största forum för mänskliga rättigheter, Mänskliga Rättighetsdagarna (MR), i Skellefteå kommun. Evenemanget äger rum på Sara Kulturhus den 14–15 november och erbjuder över 150 olika programpunkter under årets tema "Rättigheter i omställningens tid".

Över 70 utställare kommer att vara på plats för att visa upp sitt arbete med mänskliga rättigheter och mellan 2 000-4 000 deltagare förväntas delta och nätverka under konferensen.

För föreningar som är intresserade av att boka en monter eller delta som besökare finns mer information på Mänskliga Rättighetsdagarna 2024 hemsida.

Om du köper biljett innan den 30 juni utgår rabatt på 20-25 procent.

Här hittar du Mänskliga Rättighetsdagarns hemsida Länk till annan webbplats.

Förening kan fortfarande hämta ut en tvåldispenser med tillbehör gratis Endast ett set per föreningen får hämtas och den ska användas hos din förening!
Det finns två alternativ att välja mellan:

  • Stålfritt, papperskorg, tvåldidpenser och pappershandukar, system Katrin.
  • Toalettpappershållare, tvåldispenser och pappershandukar, system Katrin.

Hämtas i första hand onsdagar kl. 10 -14.
Plats: Fritidsbanken i Skellefteå, Nordanå 5, 931 33 Skellefteå. Fritidsbanken är snett mittemot Exploratoriet på Nordanå.

Läs mer om Fritidsbanken och övriga tider du kan hämta ut en tvåldispenser Länk till annan webbplats.

Välkommen till Fritidsbanken och Kulturbanken på Nordanå!

Har du frågor om det här så kan du ringa Verksamhetsmobil: 073-801 50 26.

Läs mer om Fritidsbanken

Läs mer om Kulturbanken Länk till annan webbplats.

Årshjul/kalender för föreningen

Med hjälp av ett årshjul kan din förening få bättre översikt över kommande händelser. Det hjälper föreningen/styrelsen att strukturera arbetet och inte missa viktiga uppgifter. I årshjulet ska alla viktiga händelser som årsmöte, bidragsansökningar, anmälningstider, styrelsemöten och andra saker läggas in. Ni kan/bör även sätta ansvarig för de olika händelserna. Varje förening är unik så ni måste skapa detta årshjul själv som förening. När den väl är gjord så är det lätt att uppdatera nästa år.

Fördelar med ett årshjul:
Alla viktiga händelser under året finns nedskrivna. Styrelsen (och övriga medlemmar) har koll på vad som händer under året. Är uppgifterna nedskrivna blir de inte lika personbundna. Underlättar överlämning till ny styrelse/ledamöter. Det är lätt att skapa sig en helhetsbild över året.

Läs mer om de kommunala bidragen och datum Länk till annan webbplats.

Tipsa om ert evenemang!

Har ni som förening något evenemang som ni önskar att nå ut med lite bredare än via era egna kanaler? Skicka in ett tips till Visit Skellefteå och deras evenemangskalender. Evenemanget kommer även att visas på www.skelleftea.se/invanare.

Fyll i formuläret som du hittar via länken nedan och skicka sedan in tipset.

Skicka in ditt tips om evenemang till Visit Skellefteå Länk till annan webbplats.

Föreningsnytt - vill fler personer få föreningsnytt i föreningen?

Vi skickar föreningsnytt till föreningens epost. Den som tar emot föreningsnytt ska skicka det vidare till fler personer i föreningen. Personer kan själva också prenumerera på föreningsnytt.

Klicka här för att anmäla dig till föreningsnytt Länk till annan webbplats.

Uppdatera föreningsuppgifterna årligen i Interbook GO

Föreningen ska uppdatera kontakt- och styrelseuppgifter årligen i Interbook GO för att söka och få utbetalt bidrag från kultur- och fritidskontoret. Det är viktigt att ni uppdaterar föreningens epostadress så att information kommer fram till föreningen.
Medlemsuppgiften ska årligen vara uppdaterad av funktionsnedsättningsföreningar 15 februari, idrottsföreningar och ungdomsföreningar 1 maj. Medlemsuppgiften ska vara registrerad inför första bidraget på aktuellt år! För dig som inte gjort medlemsuppgiften så kom ihåg att göra den nu. Det är viktigt att föreningar uppdaterar föreningsuppgifterna så att vi har ett uppdaterat föreningsregister så att medborgare och andra kan hitta aktuella uppgifter på föreningar. Styrelseuppgifterna ska årligen uppdateras för att beviljade bidrag ska kunna utbetalas. Datum på uppdateringen av styrelsen ska inte vara äldre än ett år tillbaka.

Logga in i Interbook GO och uppdatera uppgifterna Länk till annan webbplats.

Tips till din förening

Har du frågor eller funderingar om din förening, fritidsfrågor, kulturfrågor och bidragsfrågor med mera så kontakta kundtjänst 0910-73 50 00 så hänvisar de till rätt handläggare.

Vill du prenumerera på Föreningsnytt eller tipsa någon annan?

Klicka här för att anmäla dig till Föreningsnytt Länk till annan webbplats.

Relaterat:

Senast uppdaterad: