Bureå resecentrum

  • Detaljplanearbete kopplat till Norrbotniabanan
    I december 2021 tog Bygg- och miljönämnden beslut om att påbörja arbetet med de detaljplaner som kan knytas till arbetet med Norrbotniabanan. Detaljplanerna ska...