Mitt arbete är väldigt roligt och ger energi

Karl Essner arbetar som leg arbetsterapeut på rehabenheten inom Vård och omsorg.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Kontakten med patienterna och deras anhöriga, att det är ett väldigt varierat arbete, ingen dag är den andra lik då vi träffar patienterna både i deras hem och på vård- och omsorgsboenden. Det gör att man måste vara väldigt uppfinningsrik för att få det så bra som möjligt för patienten.

När känner du att du gör skillnad på jobbet?

När jag lyckas hjälpa människor att få deras vardag att fungera på ett bättre och mer tillfredställande sätt. Det kan vara små anpassningar med hjälpmedel som till exempel en toaförhöjning så att hen klarar av sin personliga hygien självständigt. Och ibland större anpassningar där vi hjälper till med bostadsanpassningsintyg så att personen får ett tillgängligt kök så att de klarar av att laga mat till sig själv och familjen.
Jag jobbar mycket med förflyttningstekniker och sittproblematik och har ett bra stöd från Hjälpmedel Västerbotten där vi kan bolla idéer och funderingar vid komplicerade ärenden och liknande.

Är det något med ditt jobb som är svårt eller utmanande? Vad i så fall?

Alla personer är olika och har egna viljor och önskemål på hur dom vill leva, vilket ibland kan vara svårt och utmanande. Men det är även det som är charmen med mitt yrke tycker jag.

Vi arbetsterapeuter och fysioterapeuter jobbar mot både vård- och omsorgsboenden och inom hemsjukvården vilket skiljer sig från övriga professioner inom hälso- och sjukvård. Det innebär att vi gör många hembesök självständigt eller tillsammans med fysioterapeut. Vi har även patienter som har personliga assistenter som behöver hjälp i hemmet.

Vi tillhör några olika team, ett mot hemsjukvården och ett mot vård- och omsorgsboenden. Teamen består av arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, läkare, baspersonal och hemtjänstpersonal. Sen har vi även kontakt med biståndsbedömare, hälsocentraler och sjukhuset. Detta kan också vara en utmaning då man gärna vill vara med på allt, och det kan finnas förväntningar från de olika teamen att vi ska delta på vissa träffar osv. Men vi har en prioriteringsordning så det är alltid patientens behov som styr vart vi ska vara med.

Vad önskar du att fler kände till om ditt yrke eller arbetsplats?

Att det är ett väldigt roligt och givande arbete som ger energi när man ser glädjen hos patienten och/eller anhöriga när deras vardag blir bättre. Man lär sig mycket om sig själv som person och om andra människor då man möter dom i sina egna hem.

Fler porträtt

Fler porträtt

Ola Enros
Undersköterska

Jag uppskattar alla värdefulla samtal som jag tror är lika givande för de äldre som för mig.

Sandra Eklund
Leg fysioterapeut

Jag har stora möjligheter att själv planera mina dagar på det sätt som passar mig och vår verksamhet.

Gerald Kwizera
Kock

Jag vill att de ska längta till matsalen varje dag.

Elisabeth Dahlberg
Distriktsköterska

Det är ett väldigt flexibelt jobb med stor möjlighet att själv styra mycket över sitt arbete.

Senast uppdaterad: