Stödassistent

Som stödassistent får du stötta och vägleda personer som har fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Du kan arbeta med människor i alla skeden av livet: Barn, ungdomar, vuxna och äldre.

Arbetet utgår alltid från individens behov och önskemål. Genom pedagogiskt stöd och omsorg kan du öka personens förmågor och självständighet i vardagen.

Det är ett roligt och ansvarsfullt jobb där vi stöttar och vägleder i vardagsfrågor. Du får handleda personen i livet!

Vad vill du helst jobba med?

Personlig assistans

Du är en naturlig del av en persons vardag och stöttar denne i sin hemmiljö. Du arbetar nära och hjälper till med allt från personlig omvårdnad till praktiska sysslor och aktiviteter och har ett tätt samarbete med kollegor och med personens nära och kära.

Bostad med särskild service

Du stöttar personen i vardagliga sysslor som matlagning, städning, personlig hygien och fritidsaktiviteter och hjälper till med sociala- och myndighetskontakter.

Du kan arbeta i en gruppbostad, där ett begränsat antal personer med omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov bor i mindre lägenheter. Här finns gemensamma lokaler för stöd och social samvaro och möjlighet till personalstöd dygnet runt.

Du kan även arbeta i en servicebostad. Personen bor då i en egen lägenhet som du besöker för att ge individanpassat stöd. Nära servicebostaden finns en gemensamhetslokal dit personen kan komma för att träffa dig, dina kollegor och andra som har stöd.

Stöd i ordinärt boende

Du ingår i ett mobilt stödteam som stöttar personen till att leva ett så självständigt vardagsliv som möjligt utifrån sina förutsättningar. Du hjälper personen i det egna hemmet både genom personliga besök och telefonkontakt.

Daglig verksamhet

Inom daglig verksamhet är du ett stöd och bollplank som ser till att vuxna personer som inte arbetar eller studerar får en meningsfull sysselsättning. Daglig verksamhet kan vara en egen verksamhet eller att utföra en konkret arbetsuppgift på en ordinarie arbetsplats. Sysselsättningen kan exempelvis handla om vaktmästeri, teater, tvätt, städ, caféverksamhet eller snickeri.

Barn och unga - fritids och korttidshem

fritids (korttidstillsyn) ger du ungdomar från 12 år och uppåt en meningsfull fritid medan föräldrarna arbetar eller studerar. Genom aktiviteter som pyssel, spela spel, fysisk aktivitet och återhämtning tränar vi ungdomar i socialt samspel, vardagliga sysslor och kommunikation för att de ska bli så självständiga som möjligt utifrån sina egna förutsättningar.

korttidshem (korttidsvistelse) stöttar du barn och unga med allt från omvårdnad till socialt samspel och ger dem chansen att utvecklas i ett tryggt sammanhang utanför hemmet.

Lediga jobb inom socialt arbete

Senast uppdaterad: