Förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklass obligatoriskt. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Förskoleklassen omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Alla vårdnadshavare för barn ska göra ett val av skola. Information om tidpunkt och hur det går till kommer att skickas hem till alla vårdnadshavare när det är klart. Inga val kan göras i förväg.

Förskoleklassen ska medverka till att elever som har ett annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla båda det svenska språket och sitt modersmål. Genom undervisningen och de vardagliga aktiviteterna ska förskoleklassen ge eleverna möjlighet att använda både svenska och sitt modersmål. Från årskurs 1 finns det möjlighet att ansöka om modersmålsundervisning.

Läs mer om modersmålsundervisning

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska barn och unga tillhörande minoriteten judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar särskilt främjas i sin utveckling av en kulturell identitet och i sitt nationella minoritetsspråk. På det sättet ska skolan bidra till att skydda och främja de nationella minoriteternas språk och kulturer.

Eleverna ska ges många möjligheter att använda alla sina språk dagligen och uppmuntras till att använda både minoritetsspråk och svenska i skolans aktiviteter. Skolan kan med hjälp av lek, sånger och sagor på elevens minoritetsspråk medverka till elevens språkutveckling och utveckling av en kulturell identitet.

För att ha rätt till skolskjuts krävs det här gångavståndet mellan bostad och skola.

  • Förskoleklass: 2 km
  • Årskurs: 1-3: 2 km
  • Årskurs: 4-6: 3 km
  • Årskurs: 7-9: 4 km

Avstånd till hållplats

För att en elev ska beviljas skolskjuts mellan bostad och anvisad påstigningsplats gäller följande avstånd till hållplats enkel väg:

  • Förskoleklass - årskurs 6: mer än 2 km
  • Årskurs 7 till 9: mer än 3 km

Om du väljer en annan skola

Om du som vårdnadshavare väljer en annan skola än kommunens beslutade skolskjutsskola har eleven inte automatiskt samma rätt till skolskjuts.

Om skolskjuts till den valda skolan blir dyrare än skolskjuts till skolskjutsskolan beviljas inte skolskjuts till den valda skolan.

En elev som har en skola i sitt närområde kan inte få skolskjuts om vårdnadshavare väljer en annan skola.

Växelvis boende

En elev som bor ungefär lika mycket hos båda vårdnadshavarna och går på den skola som kommunen anvisar till utifrån elevens folkbokföringsadress har rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavarnas adresser om reglerna för skolskjuts är uppfyllda.

Vem har rätt till skolskjuts? - tre exempel

Här berättar vi om Ali 8 år, Mira 10 år och Viktor 14 år, tre barn från samma familj med olika livssituationer och boende. De båda pojkarna Ali och Viktor har sin folkbokföringsadress hos pappa i Bureå och Mira 10 år hos sin mamma i Byske. Varannan vecka bor de hos pappa och varannan vecka bor de hos mamma.

Om vårdnadshavare vill att barnet ska vara kvar i förskolan i stället för att börja förskoleklass det år barnet fyller sex år, måste vårdnadshavare ansöka om så kallad uppskjuten skolplikt.

Det ska finnas särskilda skäl för att få skjuta upp skolstarten ett år, och barnets båda vårdnadshavare måste godkänna ansökan.

Ansöka om uppskjuten skolplikt (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se