Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet passar dig som gillar att möta människor. Efter utbildningen kan du arbeta med människors hälsa och fritid eller i pedagogisk och social verksamhet.

Inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete kan kombineras med en lärlingsutbildning.

Läs mer om gymnasial lärlingsutbildning

Barn- och fritidsprogrammet är en utbildning där du utvecklar dina ledaregenskaper, lär dig planera, organisera och leda olika typer av aktiviteter. Programmet är yrkesinriktat men genom att välja vissa kurser kan du få grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Minst 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningen. Var du gör den beror på vilken inriktning du valt.

Sökkod: BF

Till årskurs 2 gör du ett inriktningsval. Antalet platser på inriktningarna är begränsade. Uppstår det konkurrens så är det betygen från årskurs 1 som avgör vem som får plats.

Fritid och hälsa

Inriktningen passar dig som vill arbeta som ledare inom olika fritids- och friskvårdsverksamheter. Utbildningen ger dig goda kunskaper och verktyg för att jobba hälsofrämjande.

Exempel på yrken: Träningsinstruktör/friskvårdspersonal på bad-, fritids- och friskvårdsanläggningar.

Pedagogiskt och socialt arbete

För dig som vill jobba med barn på förskola eller med människor inom funktionshinderområdet är det här en passande inriktning. Den ger dig kunskap om utveckling och lärande. Dessutom får du gedigen träning i att planera, leda och utvärdera olika pedagogiska aktiviteter.

Exempel på yrken: Barnskötare, elevassistent.

Lärling för inriktning Pedagogiskt och socialt arbete

Programmet kan kombineras med lärlingsprogrammet. Läs mer om vad som gäller och vad du bör tänka på

Lärlingsprogrammet

Till lärling söker du direkt till årskurs 1. Du gör inget inriktningsval till årskurs 2. Minst halva utbildningen gör du på en arbetsplats.

Programmet kan kombineras med nationellt godkänd idrottsutbildning, NIU och lokal idrottsutbildning, LIU.

Läs mer om NIU och LIU

Alla elever på ett yrkesprogram ska också ha möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under sin gymnasieutbildning.

Om du vill ha grundläggande behörighet till högskola/universitet måste du välja att läsa kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Detta kan du göra under din gymnasietid eller komplettera senare inom vuxenutbildningen.

Det ska vara möjligt för dig att börja arbeta inom yrket direkt efter utbildningen. En yrkesexamen ger även behörighet till yrkeshögskolans utbildningar.

De krav du behöver uppfylla för en yrkesexamen är:

 • Betyg i alla kurser som ingår i ditt program = 2500 poäng.
 • Lägst betyg E i 400 poäng program- gemensamma ämnen.
 • Lägst betyget E (godkänd) i kurser som omfattar minst 2250 poäng.
 • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1.
 • Ditt gymnasiearbete måste vara godkänt.

En yrkesexamen ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolans utbildningar.

På ett yrkesprogram har du minst 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande. Du kan också läsa vissa yrkesprogram som lärling, det innebär att halva utbildningen är ute på en eller flera arbetsplatser.

Vill du veta mer kan du fråga din studie- och yrkesvägledare eller läsa på www.studera.nu Länk till annan webbplats..

Baldergymnasiet

MarieLouise Norlund

 • El- och energiprogrammet
 • Handel och administrationsprogrammet
 • Individuellt val
 • Introduktionsprogram

Elin Johansson

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Restaurang och livsmedelsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • TE4 - fjärde året på Teknikprogrammet
 • NIU/LIU

Karin Åström

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • NIU/LIU

Karita Sandström

 • Gymnasiesärskolan

Kontakta Kundtjänst, kundtjanst@skelleftea.se eller 0910-73 50 00, så förmedlar de kontakt till rätt vägledare.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se