Avfallstaxa

Direktlänkar till de delar av avfallstaxan som främst berör verksamheter.

Den av kommunalfullmäktige beslutade taxan för avfallshantering i Skellefteå kommun.

Senast uppdaterad: