Frågor och svar om lantmäteri och kartor

Här har vi samlat vanliga frågor kring våra tjänster, processer och kostnader. Använd innehållsförteckningen för att snabbt hoppa mellan rubrikerna på sidan.

Lantmäterimyndigheten ger allmänna upplysningar när du ska inleda ett ärende eller söka information om vår verksamhet. Det kan exempelvis handla om hur du ansöker om avstyckning och fastighetsreglering eller vilka e-tjänster och blanketter som ska användas.

Det kan även handla om vilka dokument du behöver skicka med din ansökan. Du kan också få hjälp hur du beställer utdrag ur våra register.

Kontakta oss

Du når oss på telefonnummer 0910-73 50 00, mejl kundtjanst@skelleftea.se eller genom att besöka oss i Svalans kontorshus, Viktoriagatan 2, 931 34 Skellefteå. Besökstid 10.00-12.00 alla helgfria vardagar, kundtjänst har öppet 07.00-16.00.

Vi erbjuder 15 minuters kostnadsfri rådgivning via telefon, e-post eller besök inom ramen för vår serviceskyldighet.

Handlingar som skickas via post adresseras till:
Skellefteå kommun
Lantmäterimyndigheten
931 85 Skellefteå

Ansök om Lantmäteriförrättning

Vi kan hjälpa till med hur du går tillväga för att göra en ansökan, vilka handlingar som du behöver bifoga och hur processen går till.
Om du vill ha rådgivning om en åtgärd går att genomföra behöver du kontakta en juridisk sakkunnig/konsult inom området.
Vardagar klockan 10-12 tar vi emot besökare. Försök komma så förberedd som du kan, ta med den dokumentation du har, anmäl dig i receptionen i kontorshuset Svalan så hämtar vi dig där. För att hinna hjälpa så många som möjligt försöker vi hålla det till 15-minutersmöten.

Nej, för att få veta ifall det är möjligt att ändra fastigheten på det sätt du önskar behöver du skicka in en ansökan om lantmäteriförrättning.

Ansök om lantmäteriförrättning - Skellefteå kommun (skelleftea.se) Länk till annan webbplats.

Oklarheter kring gränser

Information om fastigheter och ägare

Då kan du använda statliga Lantmäteriets e-tjänst:

Min fastighet | Lantmäteriet (lantmateriet.se) Länk till annan webbplats.

Då är det statliga Lantmäteriets fastighetsregister du ska vända dig till:

Beställ information ur fastighetsregistret | Lantmäteriet (lantmateriet.se) Länk till annan webbplats.

Använd Skatteverkets tjänst ”Söka taxeringsvärde”:

Söka taxeringsvärde | Skatteverket Länk till annan webbplats.

För ”hus på ofri grund” (exempelvis kolonistugor, hus på arrenderad tomt) behöver man inte söka lagfart. Ägarbyte måste anmälas till Skatteverket för att uppgiften ska bli synlig i Lantmäteriets fastighetsregister. Kontakta Skatteverket:

Kontakta oss | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Både som privatperson eller företrädare för en förening/bolag som vill beställa fastighetsförteckningar, fastighetsutredningar, arkivutredningar eller utredning av fiskerätt så behöver du kontakta juridisk sakkunnig/konsulter inom området.

Lantmäteriprocessen

Ta kontakt med exempelvis en mäklare eller juridisk sakkunnig inom området för rådgivning och upprättande av handlingar.

Gemensamhetsanläggningar och rättigheter

Då behöver du kontakta juridisk sakkunnig/konsulter inom området.

Avgifter och taxor

Ändra eller dela en fastighet

Vi kan hjälpa till med hur du går tillväga för att göra en ansökan, vilka handlingar som du behöver bifoga och hur processen går till.
Om du vill ha rådgivning om en åtgärd går att genomföra behöver du kontakta en juridisk sakkunnig/konsult inom området.

Vardagar klockan 10-12 tar vi emot besökare. Försök komma så förberedd som du kan, ta med den dokumentation du har, anmäl dig i receptionen i kontorshuset Svalan så hämtar vi dig där. För att hinna hjälpa så många som möjligt försöker vi hålla det till 15-minutersmöten.

Nej, för att få veta ifall det är möjligt att ändra fastigheten på det sätt du önskar behöver du skicka in en ansökan om lantmäteriförrättning.

Ansök om lantmäteriförrättning - Skellefteå kommun (skelleftea.se) Länk till annan webbplats.

Då behöver du kontakta en juridisk sakkunnig/konsult inom området.

Då behöver du kontakta en juridisk sakkunnig/konsult inom området.

Både som privatperson eller företrädare för ett privat bolag behöver du kontakta en juridisk sakkunnig/konsult inom området.

Senast uppdaterad: