Ansök om lantmäteriförrättning

Vill du ändra, dela eller bilda en ny fastighet? Kanske få klarhet över dina tomtgränser? Då kan vi genomföra en lantmäteriförrättning. Du kan antingen ansöka digitalt eller fylla i en ansökningsblankett och skicka via post.

Behöver du komma i kontakt med oss innan du skickar in din ansökan eller har du frågor kring ansökan?

För tillfället har vi begränsade möjligheter till beställningar och rådgivning på grund av nedstängda och begränsade digitala tjänster hos statliga Lantmäteriet. Detta medför att det för närvarande är långa handläggningstider på våra tjänster.

Här kan du läsa mer om det: Information om nedstängda eller begränsade digitala tjänster | Lantmäteriet (lantmateriet.se) Länk till annan webbplats.

Du når oss på telefonnummer 0910-73 50 00, mejl kundtjanst@skelleftea.se eller genom att besöka oss i Svalans kontorshus, Viktoriagatan 2, 931 34 Skellefteå. Besökstid 10.00-12.00 alla helgfria vardagar, kundtjänst har öppet 07.00-16.00.

Ansök digitalt

Här ansöker du om lantmäteriförrättning (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

För att skicka in din ansökan digitalt behöver du och dina medsökande ha e-legitimation (till exempel mobilt BankID). I dagsläget finns det möjlighet att ansöka digitalt om fastighetsreglering, avstyckning, klyvning och sammanläggning. Vill du hellre ansöka på papper så hittar du blanketter längre ner på den här sidan. Om du har skyddad identitet ska du alltid söka via pappersblankett.

Så går processen till

 • När du startar din digitala ansökan kommer du till en sida utanför skelleftea.se. I e-tjänsten kan du på olika sätt förklara och illustrera din önskade förändring med hjälp av ett kartverktyg som erbjuder mät- och ritmöjligheter. I tjänsten finns även förklaringar till de flesta begrepp som förekommer under en förrättning.
 • Du kan antingen göra en ny ansökan eller fortsätta med en tidigare påbörjad ansökan som ännu inte har skickats in. När du är färdig kan du signera och skicka in din ansökan direkt till Lantmäterimyndigheten.
 • Via e-tjänsten går det även att komplettera ett pågående ärende, oavsett om ansökan har skickats in digitalt eller via post från början.

Så behandlar kommunen dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

 • Din ansökan ska vara signerad av dig som fastighetsägare eller ditt ombud med fullmakt.
 • Om fastigheten ägs av flera personer eller dödsbo, så krävs normalt att alla delägare eller deras ombud signerar ansökan.
 • Du behöver ha alla handlingar som ska bifogas i digitalt format. Exempel på handlingar som kan behövas är till exempel köpeavtal, bygglov/förhandsbesked, överenskommelser/avtal, behörighetshandlingar, strandskyddsdispenser eller förvärvstillstånd.
 • Handlingar kan laddas upp i formaten JPG, GIF, PNG och PDF.

Alla ärenden fördelas i turordning efter ankomstdatum. Om ärendet är prioriterat tilldelas en handläggare till ärendet när ansökan har kommit in.

De ärenden som är prioriterade är nyproduktion av bostadshus och kommersiella bostäder (gäller inte fritidshus eller tillbyggnader), infrastruktur för exempelvis bredband och infrastrukturprojekt med kommunala eller nationella intressen för exempelvis vatten, avlopp, el, järnväg, väg och luftfart. Vi gör alltid en bedömning om en ansökan ska prioriteras eller inte. Det är inget du själv behöver bedöma. Om din ansökan är prioriterad har den bland annat kortare kötid och fördelas snabbare till våra handläggare.

Ärenden som inte är prioriterade har en väntetid på cirka 18 månader. Beroende på hur komplicerat ärendet är kan även den tid själva handläggningen tar variera, läs mer om de olika stegen i processen via länken nedan.

Läs mer om lantmäteriprocessen Öppnas i nytt fönster.

Ansök via en blankett

Ansökan om lantmäteriförrättning (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner blanketten och välj antingen att fylla i den på datorn och skriv ut eller att skriva ut och fylla i för hand.

Om du inte har möjlighet att skriva ut den kan du komma till Svalans kontorshus, Viktoriagatan 2, 931 34 Skellefteå, öppet 08.00-16.00 alla helgfria vardagar, så hjälper vi dig att skriva ut den. Du når oss också på 0910-73 50 00 och kundtjanst@skelleftea.se.

 • Fyll i fälten i blanketten. I din ansökan talar du om vad du vill att vi ska göra och vilka fastigheter det gäller. Bifoga en skiss med förändringen så att det blir extra tydligt.
 • Bifoga original eller en bestyrkt kopia av handlingar som behövs. Exempel på handlingar som kan behövas är till exempel köpeavtal, bygglov/förhandsbesked, överenskommelser/avtal, behörighetshandlingar, strandskyddsdispenser eller förvärvstillstånd.
 • Skriv under ansökan, antingen ska du som fastighetsägare göra det eller så kan ett ombud med fullmakt göra det. Om fastigheten ägs av flera personer eller ett dödsbo, så krävs normalt att alla delägare eller deras ombud undertecknar ansökan. Om flera fastigheter berörs bör även dessa fastighetsägare underteckna ansökan.
 • Posta ansökningsblanketten och eventuella bifogade handlingar till:
  Skellefteå kommun
  Lantmäterimyndigheten
  931 85 Skellefteå

Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggning genom styrelsebeslut (pdf) Länk till annan webbplats.

När styrelsen för en samfällighetsförening ska anmäla ändrade andelstal i en gemensamhetsanläggning.

Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggning genom överenskommelse (pdf) Länk till annan webbplats.

När en fastighet ska gå med eller gå ur en gemensamhetsanläggning eller ändra andelstal kan det göras genom en överenskommelse via blanketten ovan.

Ändring av andelstal i gemensamhetsanläggning genom stämmobeslut (pdf) Länk till annan webbplats..

Om en samfällighetsförening ska anmäla ändrade andelstal som beslutats på en föreningsstämma.

Senast uppdaterad: