Guide till att köpa, äga och ändra fastigheter

Det är mycket du behöver tänka på för att förverkliga ditt drömboende och undvika vanliga fallgropar. Här hjälper vi dig besvara viktiga frågor, så att du kan ta ett så bra beslut som möjligt.

Om Lantmäteriet

Vi på den kommunala lantmäterimyndigheten hjälper dig när du köper, säljer eller får en fastighet eller del av en fastighet och vill ändra, dela eller lägga ihop en fastighet. Vi gör det tydligt vem som äger vad och vart gränserna går och på så sätt minskar vi riskerna för missförstånd, missnöje och konflikter.

Du når oss på telefonnummer 0910-73 50 00, mejl kundtjanst@skelleftea.se eller genom att besöka oss i Svalans kontorshus, Viktoriagatan 2, 931 34 Skellefteå. Besökstid 10.00-12.00 alla helgfria vardagar, kundtjänst har öppet 07.00-16.00.

Vad menas med en fastighet?

En fastighet är inte samma sak som en byggnad. Sverige är indelat i markområden där det framgår vem som äger vad, det är de som kallas fastigheter. En fastighet kan därför omfatta en eller flera byggnader.

Till varje fastighet finns en fastighetsbeteckning som innehåller: Kommun, traktnamn och nummer. Till exempel: Skellefteå, Svalan 6

En fastighet kan ändras på olika sätt. Den kan delas, läggas ihop och föras över till en annan. Vår metod för att hjälpa dig med detta kallas lantmäteriförrättning.

Här ansöker du om lantmäteriförrättning (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Viktigt att tänka på
som
fastighetsägare

Det kan vara mycket att hålla koll på i samband med ett husköp. Du behöver veta vart dina fastighetsgränser går och kanske har du hört talas om lagfart, inteckning och pantbrev? Här reder vi ut olika begrepp och steg du behöver ta.

Att veta vart fastighetsgränsen går och vad man får och inte får göra med den eller nära den är viktigt vid till exempel fastighetsköp, bygglov, skogsavverkning, jakt, fiske, uppsättning av staket och plantering av häckar.

Finns det oklarheter kring gränserna så kan vi på kommunala Lantmäteriet hjälpa till.

Läs mer om oklarheter kring gränser

Har du förvärvat en fastighet eller en tomträtt genom köp, gåva, arv, bodelning eller dödsbo? Då ska du ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav.

Statliga Lantmäteriet: Registrera som ägare - ansök om lagfart Länk till annan webbplats.

För att använda fastigheten som säkerhet vid exempelvis ett lån behöver du skicka in en ansökan om inteckning.

Statliga Lantmäteriet: Ansök om inteckning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du ansöker om inteckning så utfärdar statliga Lantmäteriet ett pantbrev som är ett bevis för att inteckningen har godkänts.

Statliga Lantmäteriet: Läs mer om pantbrev Länk till annan webbplats.

En nyttjanderätt är när en person, ett företag eller en kommun har rätt att på ett visst bestämt sätt använda någons fastighet, till exempel genom att nyttja bostaden, ett område av fastigheten eller genom arrende.

Statliga Lantmäteriet: Läs mer om olika former av nyttjande rätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka nyttjanderätter berör din fastighet?

I statliga Lantmäteriets e-tjänst Min Fastighet kan du ta reda på om det finns några rättigheter som berör din fastighet.

Statliga Lantmäteriet: Min fastighet Länk till annan webbplats.

Oavsett om du ska köpa nytt eller ändra någonting med fastigheten eller marken du redan äger, så är det bra att ha koll på kommunens detalj- och områdesplaner. De bestämmer bland annat hur och var du får bygga och hur stor tomten får vara. Ibland innehåller de även detaljerad information som färgen på husens fasader. I kommunens karttjänst "Vad säger planen?" kan du hitta all detaljplanelagd mark i kommunen.

”Vad säger planen?” - kommunens karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har ansökt om ny detaljplan som kräver fastighetsutredning använder du den här blanketten för att göra din beställning:

Beställ fastighetsutredning , 580.7 kB.

Tänk på att nya fastigheter behöver tillgång till anslutande väg, vatten och avlopp. De vanligaste lösningarna är antingen anslutning till kommunala nät, enskilt avlopp på tomten eller att tillsammans med ett antal andra tomter ansluta till en gemensamhetsanläggning. Prata med mäklaren eller säljaren om vad som gäller.

Läs om gemensamhetsanläggning

Läs mer om enskilt avlopp

När du köper en fastighet har du en omfattande undersökningsplikt som gäller både huset och tomten eller marken. Förutom att låta besiktiga huset, kontrollera till exempel också vart tomtgränsen går eller om andra har rätt att använda fastigheten. Du kan också få information genom ett kostnadsfritt utdrag ur fastighetsregistret, läs mer i avsnittet nedan.

Fastighetsregistret

I fastighetsregistret, som hanteras av statliga Lantmäteriet, kan man se vem som äger vilken fastighet. I fastighetsregistret finns information om landets alla fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar med mera.

Statliga Lantmäteriet: Vem äger fastigheten Länk till annan webbplats.

Statliga Lantmäteriet har också en e-tjänst där du hittar information och akter på din fastighet.

Statliga Lantmäteriet: Min fastighet Länk till annan webbplats.

Har du frågor om fastighetsregistrets allmänna del inom Skellefteå kommun så kontaktar du oss på lantmäteriavdelningen.

Har du frågor om inskrivningsdelen kontaktar du statliga Lantmäteriet.

Statliga Lantmäteriet: Fastighetsinskrivningen Länk till annan webbplats.

Har du frågor om taxeringsdelen kontaktar du Skatteverket.

Kontakta Skatteverket Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: