Beräkna anläggningsavgift för villa eller fritidshus

Anläggningsavgiften beräknas utifrån grundavgift, tomtyta och bostadsenhetsantal. På den här sidan förklarar vi begreppen och ger dig ett par kostnadsexempel.

Beräkna anläggningsavgift för verksamheter, flerbostadshus.

Benämningen det allmänna VA-nätet i texten nedan är de vatten- och avloppsledningar som ligger i gata, väg osv. och som kommunen har ansvaret för.

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten utgör den juridiska gränsen mellan fastighetsägarens och VA-huvudmannens (kommunens) ansvar. Normalt är förbindelsepunkten placerad ungefär 0,5 meter utanför fastighetens gräns. Förbindelsepunkten är den punkt där kommunens ansvar slutar och fastighetens börjar. 

Servis

Servisavgiften är kostnaden för den servisledning (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) som går från det allmänna VA-nätet fram till fastighetens förbindelsepunkt.

Grundavgift

Grundavgift är en avgift för förbindelsepunkt och servisledning.

Tomtyteavgift

Tomtyteavgiften beräknas utifrån fastighetens areal (yta) enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som kommunen använder.

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde via kartan Länk till annan webbplats.

Bostadsenhetsavgift

Begreppet bostadsenhet ersätter från och med 1 januari 2023 begreppet lägenhet och är den måttenhet vi använder för att ange hur fastigheten används. För enbostadshus, flerbostadshus och verksamheter kan antal bostadsenhetsavgifter skilja sig åt.

Läs mer om bostadsenhetsavgifter.

Kostnadsexempel anläggningsavgift

Exemplen nedan är beräknade på ett enbostadshus med 800 m2 tomtyta, där ingen verksamhet bedrivs. Kostnaderna är inklusive moms.

Kostnadsexempel

Anslutning till dricks-, spill- och dagvatten

Kostnad

Grundavgift (förbindelsepunkt och servis)

87 426 kr

Bostadsenhetsavgift

24 213 kr

Tomtyteavgift

30 400 kr

Total anläggningsavgift

142 039 kr

Kostnadsexempel om fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten

Anslutning till dricks- och spillvatten

Kostnad

Grundavgift (förbindelsepunkt och servis)

74 312 kr

Bostadsenhetsavgift

20 581 kr

Tomtyteavgift

25 840 kr

Total anläggningsavgift

120 733 kr

Vill du ansluta till enbart spill- eller dricksvatten? Kontakta kundtjänst, 0910 - 73 50 00

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: