Läsa av vattenmätaren

Anledningen till att de flesta hushåll har en vattenmätare installerad är att mätning av vattnet ska ge underlag för en rättvis debitering. Vi ansvarar för att sätta upp-, justera-, koppla till- och från mätaren samt att ta ned mätaren. Fastighetsägaren ansvarar för mätarkonsolen med ventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren. På den här sidan kan du rapportera in din vattenmätarställning.

Läsa av vattenmätare (Länk till annan webbplats)

Så här läser du av vattenmätaren

 1. Kontrollera ditt mätarnummer. Det består av 7 eller 8 siffor. Du hittar det på kanten av mätaren eller på en märkbricka.
 2. Läs av mätarställningen på din mätare. Skriv in de 5 siffrorna utan decimaltecken. (Det ser ut som om det ska vara ett kommatecken med det är inte det.)
 3. Rapportera mätarställningen till oss på det sätt som passar dig. Läs mer nedan om hur du kan rapportera in avläsningen.

Så här rapporterar du in mätarställningen

 1. Via e-tjänsten
  Privatpersoner behöver kundnummer, personnummer (tolv siffror, utan streck). Företagare anger 00 (två nollor) + organisationsnummer i stället för personnummer.
 2. Självavläsningskort - posta en svarstalong
  Om du har fått ett självavläsningskort fyller du i det och skickar med post. Det är viktigt att de datum vi frågar efterföljs. Om du är sen, ring kundtjänst eller använd e-tjänsten.
 3. Via smartphone och appen "Mitt Skellefteå"
  Ladda ner appen "Mitt Skellefteå". När du rapporterar via appen behöver du kundnummer, mätarställning och vilket datum avläsningen gjordes.
 4. Via Kundtjänst
  Ring kundtjänst 0910-73 50 00 (tryck 3). Vi behöver ditt kundnummer eller adress samt datum för avläsningen och mätarställningen.

Har du problem med vattenmätaren, avläsningen eller rapporteringen?

Kolla in våra frågor och svar om vatten.

Om Skellefteå kommun har utfört någon åtgärd på din fastighet får du betala för den tjänsten. Om du som fastighetsägare försummar det du är skyldig att göra, får du betala för att uppkomna fel ska kunna åtgärdas.

Du som begärt att få din vattenmätare undersökt och den blir godkänd, betalar en avgift för att täcka undersökningskostnaderna.

Här hittar du gällande avgifter för vatten och avlopp

Du som fastighetsägare har ansvar för att vattenmätaren inte fryser sönder. Vill du kallställa din fastighet och det finns en vattenmätare installerad i fastigheten måste den monteras bort för att den inte ska frysa sönder. Det görs av personal från kommunen. Ta kontakt med kundtjänst så kan vi hjälpa dig att ta ned vattenmätaren.
För nedtagning och uppsättning av vattenmätaren betalar du en serviceavgift enligt gällande taxa.

Senast uppdaterad: