Dricksvatten

Vattenverk och dricksvattenkvalitet

Det finns 25 vattenverk i Skellefteå kommun. Det kommunala dricksvattennätet transporterar dricksvatten från våra vatten...

Vattenmätare

Avläsning och inrapportering från vattenmätare.

Vattenläckage

Ett läckage på din vatteninstallation kan kosta dig en hel del under ett år. Kontrollera därför att inte dina ledningar ...

Vattenskyddsområden

Vatten är vårt viktigast livsmedel som de flesta dagligen kommer i kontakt med och använder i sin vardag. Tillgången på ...

Egen brunn

Brunn för eget dricksvatten? Undersök, registrera, anlägg och ta hand om din egen brunn.

Gemensamma vattentäkter

En vattentäkt kan vara en borrad eller grävd brunn eller också en sjö där man tar sitt vatten. Det finns ungefär 150 vat...

RELATERAD INFORMATION

Felanmälan

Gör en felanmälan till Skellefteå kommun, här via webben, eller via appen Felanmälan Skellefteå kommun.

Information om dricksvatten, vattenverk, analysresultat och vattenmätare hittar du här.

Från synpunkter:

Hur rapporterar jag felanmäler?
Koppla ihop med drifinformation (antingen med länk eller etikett? Generella som #vatten och avlopp #trafikstörning #vädervarning)

Kontaktkort till kundtjänst