Rörmokare

Information om kommunalt VA för dig som är rörmokare.

Vad gäller för vattenmätare?

Regler

Grundläggande bestämmelser om mätning av vattenförbrukning i en fastighet finns i lagen om allmänna vattentjänster. Detaljerade bestämmelser om vattenmätare finns i SWEDAC:s föreskrifter.

Ansvar

Vattenmätaren är VA-huvudmannens ansvar och egendom. För kommunalt VA är kommunen VA-huvudman. Fastighetsägaren ansvarar för att mätarplatsen utformas på rätt sätt.

Placering och montering

  • Placering och montering av vattenmätare ska ske enligt de krav som finns och godkännas av kommunen (VA-huvudmannen).
  • Om placering inte kan ske enligt krav ska kommunen avgöra var mätaren ska placeras. Kontakta alltid vattenmätarverkstaden vid funderingar.

På bilden nedan kan du se en korrekt placering av en vattenmätare. Måtten är i mm.

Illustration som visar korrekt mått vid installation av vattenmätare

Värmepump för jord-, berg- och ytvatten

En värmepump som tar tillvara på värme från berg, jord, grund- eller ytvatten måste anmälas till bygg- och miljönämnden. Anmälan skall lämnas in 6 veckor innan arbetet påbörjas.

Läs mer om värmepumpar

Installation av LTA-stationer

Vattnet i ledningarna eller i sumpen får inte frysa. Gräv frostfritt, isolera eller montera värmekabel. Kontakta kommunen vid funderingar.

Servisventiler

Rörmokaren får göra täthetskontroll men inte öppna servisventiler. Det är kommunen som ansvarar för servisventilerna.

Dränering

Kontakta kundtjänst vid funderingar om dränering.

Vattenavstängning

Gör ansökan minst 2-3 vardagar innan önskad avstängning

Om kunden inte vill följa regler

(t.ex vid placering av vattenmätare) Gör inget arbete som inte följer reglerna. Försök förklara vilka regler som gäller. Kontakta kommunen om kunden står fast vid sin åsikt.

Senast uppdaterad: