Anpassad grundskola

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning.

Kursplaner (för anpassad grundskola) omfattar tretton ämnen: bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska, svenska som andra språk och teknik.​

Inriktningen träningsskolans kursplaner omfattar fem ämnesområden:

  1. Estetisk verksamhet
  2. Kommunikation
  3. Motorik
  4. Vardagsaktiviteter
  5. Verklighetsuppfattning.​

Läs mer om Anpassad grundskola på skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Mottagandeteamet består av skolsköterska, speciallärare, psykolog, kurator och studie- och yrkesvägledare. De går igenom samtliga ansökningar och underlag, vilket garanterar en likartad bedömning.

Så här är gången vid mottagande i anpassad grundskola:

  1. Mottagandeteamet informerar vårdnadshavare om vad ett skolformbyte innebär.
  2. Vårdnadshavare beslutar om dom ska göra en ansökan till att läsa läroplanen för anpassad grundskola.
  3. Rektorn ansvarar för att begära in de underlag som krävs (psykologisk, medicinsk, social och pedagogisk utredning). Ansökan och underlag skickas till mottagandeteamet.
  4. Mottagandeteamet sammanställer underlagen, och tar fram ett förslag till beslut. Ansvarig chef är den som fattar beslutet om eleven får rättigheten.
  5. Beviljas mottagande i anpassad grundskola sker undervisningen efter den läroplanen.

För elever som är mottagna i anpassad grundskola finns en central skola på Lejonströmsskolan.

Lejonströmsskolan

Du som vårdnadshavare kan också önska att ditt barn ska gå som integrerad elev i en grundskoleklass. Det innebär att eleven får hela eller delar av undervisningen i en grundskoleklass, men att han eller hon läser och bedöms utifrån kursplanerna för anpassad grundskola.

Det är grundskolans och anpassad grundskolas huvudman (kommunen eller ägaren till en fristående skola) som fattar beslutet.​

Grundskolor i kommunen

Fritidshem

Samtliga elever till och med 12 års ålder har rätt att söka fritidshemsplats vid den skola eleven går på.

Korttidstillsyn

Här får barn med funktionsnedsättning vistas i en kreativ och lustfylld miljö, där varje barn får det han eller hon behöver för en god fritid.

Elever som går anpassad grundskola åk 7–9

Om eleven är på väg att fylla 13 år och vårdnadshavare anser att eleven behöver fortsatt tillsyn, kan insatsen korttidstillsyn sökas via Skellefteå kommun, socialkontoret, stöd och service.

Ansökan görs genom att ringa kundtjänst, 0910-73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se

Läs mer här om korttidstillsyn för skolungdomar 13-21 år

Anpassad grundskola ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa.

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning.

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. (skollagen 11 kap §2)

Senast uppdaterad: