Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är dels till för att personen ska erbjudas miljöombyte, rekreation och möjlighet till personlig utveckling, och dels till för att anhöriga ska få avlastning. Insatsen kan också vara till för att bryta ett beroende­förhål­lande mellan barn och föräldrar.

Vad innebär korttidsvistelse?

Korttidsvistelse innebär att du tillfälligt, under en kortare eller längre tid, vistas på ett korttidshem, hos en stödfamilj eller under vissa förutsättningar deltar i en lägerverksamhet.

Beroende på behov, och rätten till insats, så kan du få ett beslut om något tillfälle/några tillfällen under en period av fyra veckor. Ett tillfälle motsvarar en natt. Tillfällena planeras utifrån dina behov och verksamhetens förutsättningar. Insatsen bör även kunna erbjudas vid akuta behov.

I Skellefteå kommun finns korttidshem som är anpassade efter dina behov. Vilket korttidshem som blir aktuellt beror på olika faktorer, till exempel ålder, behov och behov av hjälpmedel.

Barn och ungdomar kan få bo hos en annan familj, en stödfamilj. Alla stödfamiljer är utredda och godkända för att ta emot den som behöver stöd.

Vill du bli stödfamilj?

Som stödfamilj tar ni mot ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning i ert hem för att avlasta vårdnadshavarna i omvårdnadsarbetet.

Läs mer och anmäl intresse för att bli stödfamilj här

Det är du själv, din vårdnadshavare eller god man som ordnar med resan till och från korttidsvistelsen.

Insatsen är avgiftsfri, men du betalar ett självkostnadspris för den mat du äter. Avgiften bestäms av politikerna varje år. Aktiviteter du gör under din korttidsvistelse betalar du själv.

Det är du, din vårdnadshavare eller din företrädare (god man eller förvaltare) som kan ansöka.

Ansök om stöd enligt LSS via en av de lila knapparna:

Ansökan om stöd enligt LSS (Länk till annan webbplats)
Vårdnadshavare - Ansökan om stöd enligt LSS för ditt barn (Länk till annan webbplats)

Behöver du hjälp med att ansöka? Kontakta kommunens kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 1 för att komma till socialt stöd och omsorg.

Du kan också skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Efter att ansökan skickats in

Öva på att bo själv

För ungdom som har korttidsvistelse kan en träningslägenhet vara nästa steg. Där får man möjlighet att prova teknik och andra sätt att göra saker på för att få vara mer självständig. Vill du veta mer? Kontakta kundtjänst.

Senast uppdaterad: