"rootPage" is not defined.

Arbete och sysselsättning

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet ska erbjuda stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap för dig som är i yrkesverksam ålder oc...

Solkraft

Solkraft vänder sig till dig som av olika anledningar står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Vi vill med våra insat...

Stöd till att hitta arbete

Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att få stöd för att hitta ett arbete eller en sysselsättning som passar...

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har möjlighet att få stöd för att hitta en sysselsättning som passar dina förutsättningar. Det finns olika typer av stöd att få beroende på vilka behov du har.