Daglig verksamhet

Daglig verksamhet ska erbjuda stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap för dig som är i yrkesverksam ålder och inte arbetar eller utbildar dig.

Insatsen är till för dig med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd eller med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder.

Vad innebär daglig verksamhet?

Daglig verksamhet innebär att du får möjlighet att komma till en anpassad verksamhet. Den ska hjälpa dig att öka din självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Den dagliga verksamheten kan ordnas på olika sätt. Det finns dagliga verksamheter i kommunal regi och det kan också ord­nas genom organisa­tioner, kooperativ eller andra aktö­rer.

Verksamhet erbjuds utifrån dina behov och önskemål och sker i samråd med planerare för insatsen.

Det är du själv eller din god man som ordnar med resan till och från den dagliga verksamheten. Personer som åker färdtjänst mellan bostaden och daglig verksamhet betalar avgift för arbetsresor.

Insatsen daglig verksamhet är avgiftsfri, men du står själv för din matkostnad.

Daglig verksamhet är inte något lönearbete och du har inte någon anställning eller lön. Din försörjning måste därför vara ordnad på annat sätt.

Däremot får du som är i daglig verksamhet habiliteringsersättning, en ekonomisk ersättning som bestäms av socialnämnden.

Går du en utbildning som är på halvtid (50%) eller mindre så kan du ha daglig verksamhet i kombination med att du utbildar dig.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: