Personlig assistans

Personlig assistan­s är till för personer som på grund av stora och varaktiga funktions­nedsättningar behöver hjälp med sina grundläggande behov. Grundläggande behoven är från 1 januari 2023 andning, personlig hygien, att inta måltider, klä av och på sig, kommunikation med andra, förebyggande stöd på grund av psykisk funktionsnedsättning (aktiv tillsyn av övervakande karaktär) och stöd på grund av medicinska tillstånd.

Insatsen kan du ansöka om hos kommunen eller Försäkringskassan, ansökan måste ha kommit senast dagen innan du fyller 66 år (du som fyllde 65 år under 2022 omfattas av äldre föreskrifter och har därför inte rätt att söka insatsen).

Vad innebär personlig assistans?

Med insatsen personlig assistans menas att du får ett personligt utformat stöd som ska ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. Om du har sådana behov som ger dig rätt till insatsen så får du ett beslut om ett antal timmar assistans.

Du väljer själv hur assistansen ska anordnas. Du kan välja att kommunen utför din assistans, att du köper assistansen av en privat assistansanordnare eller att du själv anställer dina assistenter.

Du har även inflytande över vem som anställs som assistent och när och hur hjälpen ska ges.

Vad händer när jag har fått beslut om personlig assistans?

Du som har fått ett beslut om personlig assistans har möjlighet att välja vem som ska anordna assistansen:

För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från Skellefteå kommun en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och
meningsfullt liv.

Hos oss tecknar du ett avtal som beskriver vad som ingår i assistansen. Klicka på länken nedan för att komma till avtalet. Du kan även välja den lättlästa varianten.

Avtal personlig assistans , 357.8 kB.

Avtal personlig assistans (lättläst) , 278.5 kB.

Du kan välja mellan ett kooperativ, privat alternativ eller att vara din egen arbetsgivare.

Här kan du jämföra anordnare av personlig assistans Länk till annan webbplats.

Om du inte väljer vem som ska anordna din assistans, kommer kommunen att ringa dig och ge dig mer information om vad det innebär att ha kommunen som anordnare.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Länk till annan webbplats.kan ge information om vilka privata anordnare som har tillstånd att bedriva personlig assistans.

Är du ett privat assistansbolag som inte kan bemanna personlig assistans?

Privata assistanssamordnare kan begära att kommunen hjälper till med det stöd ni inte längre kan säkra.

Öppen verksamhet för ungdomar

Öppen verksamhet för ungdomar

För ungdomar 13-21 år med personlig assistans finns möjlighet att vistas i en öppen verksamhet efter skoldagens slut och i samband med lov. Det kallas korttidstillsyn.

Senast uppdaterad: