Byske resecentrum

Ett stationsläge för Norrbotniabanan planeras i Byske vilket skapar goda förutsättningar för utveckling av samhället.

Det är Trafikverket som ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan. Kommunen ansvarar i sin tur för planering och byggande av våra resecentrum. Arbetet sker i dialog med Trafikverket och andra aktörer.

  • Unik konstsatsning längs Norrbotniabanan

    Kustkommunerna längs sträckan mellan Umeå och Skellefteå har tillsammans med Trafikverket tagit fram ett gemensamt konstprogram för den konst som uppförs i samband med bygget av järnvägen och dess stationer.

På Trafikverkets webbplats hittar du aktuella handlingar kring järnvägsplanerna samt en karta som visar Norrbotniabanans dragning (linjen mellan Umeå och Skellefteå, och korridoren mellan Skellefteå och Luleå.)

Frågor och svar

Frågor och svar

Skellefteå kommun ansvarar för busstation, cykel- och bilparkering och stationsbyggnad. Trafikverket ansvarar för perronger, spår och möjligheten att ta sig upp och ner från spårområdet. Buss- och tågoperatörer ansvarar sedan för den trafik som kommer att trafikera Byske resecentrum.

Exakt datum för byggstart för Byske resecentrum är inte satt ännu. Byggstarten är beroende av Trafikverkets planering av Norrbotniabanan.

Senast uppdaterad: