Branscher

Hållbar utvinning och återvinning av metaller och mineraler

Västerbotten är en av de mest mineralrika gruvregionerna i världen och upptäckten av fyndigheten i orten Boliden på 1920-talet innebar en stor industriell explosion i Skellefteå kommun. Metallföretaget Boliden är numer branschledande i Norden när det gäller hållbar metallproduktion, från fynd till återvinning av förbrukad metall. Den lokala branschen kompletteras av ett stort antal innovativa verksamheter med tillverkare och tjänsteföretag i världsklass inom tex gruvutrustning, maskiner och mjukvara för gruvdrift.

Berättelser från näringslivet

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 september 2023