Skellefteå är en stor kommun, nästan 40 gånger större till ytan än Stockholm kommun. Entreprenörskapet är aktivt i hela kommunen, både i centrala Skellefteå men också i orterna utanför centrum. Här hittar du lediga lokaler och mark som kanske passar din verksamhet.

Hammarängen, Bergsbyns företagspark och Site East är tre olika områden med tomter för etablering av företag. Nedan kan du läsa mer om respektive område.

Har du frågor kring etablering?
Kontakta Ulf Månsson

  • Hammarängen

    Efterfrågan på hållbara industriområden ökar, både från befintliga företag som vill expandera såväl som nya etableringar. Hammarängens industriområde har utvecklats för att möta det växande behovet. Industriområdet stod klart hösten 2023.
  • Bergsbyns företagspark

    Bergsbyns företagspark är en del av vardagen för tusentals nya människor som ska arbeta i Skellefteås expansiva östra delar. Tomterna stod klara under hösten 2023. Med en kombination av nära, tillgänglig service och bevarade grönområden, är det ett område med stor vikt på sociala värden.
  • Skellefteå Site East

    På Hedensbyn finns förutsättningar för att möta efterfrågan på ny och hållbar industrimark i Skellefteå. Satsningen möjliggör för fler företag inom energiintensiva branscher att etablera sig och bidrar till att stärka Skellefteås utveckling och näringsliv. Tomterna stod klara 2022.

Lokaler och mark läggs till på i listan nedan av fastighetsägarna själva. Är du intresserad av att visa upp dina lokaler eller industrimark till salu kan du läsa mer om hur du gör på sidan Lägg upp mark och lokaler.

Gå till sidan Lägg upp mark och lokaler Länk till annan webbplats.

Är du fastighetsägare och vill att dina lediga lokaler ska synas här?

Skellefteå kommun har ett samarbetsavtal med Objektvision.se som innebär att du kan lägga ut din lediga lokal eller industrimark på Objektvision.se och på den här hemsidan utan kostnad.

Såhär lägger du upp din lokal eller mark

Exploateringslots - få hjälp tidigt i processen

 

Vill du utveckla egen mark eller kommunal mark och till exempel bygga bostäder? Då kan vår Exploateringslots hjälpa dig. Funktionen finns till för dig för att ge dig råd och vägledning i ett tidigt skede.

Läs mer om exploateringslotsen Länk till annan webbplats.


Kontakta mig om du har några frågor!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 september 2023