Sjuksköterska

Som sjuksköterska på kommunen arbetar du med personcentrerad vård i hemmet. Här får du lära känna patienterna och bygga fina relationer över tid.

Dina patienter är från 18 år och uppåt och behöver av olika anledningar få hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet. Du kan arbeta inom hemsjukvården eller inom särskilda boendeformer för äldre och personer med funktionsnedsättning. Kommunens hälso- och sjukvård ska främja hälsa, självständighet och upplevelsen av ett meningsfullt liv.

En i teamet

På Skellefteå kommun är du en del av ett multiprofessionellt team där ni lyfter varandras kompetenser. Ni kan tillsammans ge patienten en så god funktion och ett så bra liv som möjligt. Här är även det goda och nära samarbetet med regionens hälsocentraler en viktig pusselbit.

På kommunens hälso- och sjukvårdsenhet är hållbara arbetstider viktigt. Vi värnar om att göra hälsosamma scheman anpassade till verksamheten. Som sjuksköterska jobbar du främst dagtid och sällan helg. Du erbjuds individuell inskolning efter behov, fortbildning och utvecklingsmöjligheter.

Marcus sitter på huk på golvet och pratar med en patient.

Stimulerande jobb och jämna arbetstider en fullträff!

De jämna arbetstiderna underlättar livspusslet för småbarnspappan och sjuksköterskan Marcus Karlsson Lundmark.

Lediga jobb inom hälso- och sjukvård

Senast uppdaterad: