Barn och utbildning

Skellefteå kommun erbjuder ett stort utbud av skolor för barn och unga i alla åldrar, bland annat en populär kulturskola...

Bo, trafik och miljö

För dig som bor här eller vill flytta hit erbjuder Skellefteå kommun information och service i allt från avfallshanterin...

Kommun och politik

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.

Näringsliv och arbete

För dig som vill utveckla din verksamhet eller starta företag erbjuder Skellefteå kommun information och stöd inom allt ...

Omsorg och stöd

I vissa skeden av livet behöver vi människor hjälp, stöd och omvårdnad av olika slag. Du som är äldre eller har en funkt...

Uppleva och göra

Oavsett årstid har vi mycket att erbjuda i form av natur- och kulturupplevelser, alltifrån urskogar och fiskevatten till...

Coronavirus och Covid-19

Information om hur kommunen arbetar för att hantera spridning och konsekvenser av Coronaviruset och sjukdomen covid-19.

RELATERAD INFORMATION

Jobba i Skellefteå kommun

Här jobbar vi för andra – och varandra. Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag ska kännas riktigt meningsfull t...

Digitalisering i Skellefteå kommun

Här hittar du inspirerande berättelser som gör livet med digitalisering enklare, arbetsdagen tryggare - och livsresan fö...

Visselblåsarfunktion

Skellefteå kommun har en visselblåsarfunktion dit du kan rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter som rör pers...

Nyheter

  • Kristina Sundin Jonsson informerar om det aktuella läget, onsdag 23 juni

    Pandemin är inte över. Men totalt sett har det börjat se bättre ut i Sverige. I Skellefteåområdet är smittspridningen mycket låg just nu. I dagens videorapport 23 juni pratar kommundirektör Kristina Sundin Jonsson med Patrik Nilsson, Skellefteå kommuns säkerhetschef, om lärdomar och tankar inför hösten.
  • Skolstrukturen på södra sidan av älven utreds

    Skellefteås starka tillväxt innebär också nya behov för kommunens utbildningsverksamhet när antalet barn och elever väntas öka kraftigt. Därför utreds nu skolstrukturen på södra sidan av älven, och till vintern väntas konkreta alternativ kunna presenteras.
  • Föreningsnytt juni 2021

    Är du en förening och vill ta del av information som är riktat just till föreningslivet? Föreningsnytt är ett nyhetsbrev som skickas ut en gång per månad med uppehåll under sommaren. Nu finns majupplagan 2021 av Föreningsnytt ute att läsa.

Evenemangskalender

Hållbara Skellefteå

Hållbarhet är en hörnsten i Skellefteå kommuns verksamhet. Tillsammans ska vi göra Skellefteå till en ännu mer livskraftig och hållbar plats.

Leva livet med teknikens möjligheter

Här hittar du inspirerande berättelser som gör livet med digitalisering enklare, arbetsdagen tryggare - och livsresan för många olika invånare i samhället mer meningsfull och självständig.

Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se