Barn och utbildning

Skellefteå kommun erbjuder ett stort utbud av skolor för barn och unga i alla åldrar, bland annat en populär kulturskola...

Bo, trafik och miljö

För dig som bor här eller vill flytta hit erbjuder Skellefteå kommun information och service i allt från avfallshanterin...

Kommun och politik

Skellefteå – En hållbar plats för en bättre vardag. Det är kommunens vision.

Näringsliv och arbete

För dig som vill utveckla din verksamhet eller starta företag erbjuder Skellefteå kommun information och stöd inom allt ...

Omsorg och stöd

I vissa skeden av livet behöver vi människor hjälp, stöd och omvårdnad av olika slag. Du som är äldre eller har en funkt...

Uppleva och göra

Oavsett årstid har vi mycket att erbjuda i form av natur- och kulturupplevelser, alltifrån urskogar och fiskevatten till...

RELATERAD INFORMATION

Jobba i Skellefteå kommun

Här jobbar vi för andra – och varandra. Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag ska kännas riktigt meningsfull t...

Digitalisering i Skellefteå kommun

Här hittar du inspirerande berättelser som gör livet med digitalisering enklare, arbetsdagen tryggare - och livsresan fö...

Visselblåsarfunktion

Skellefteå kommun har en visselblåsarfunktion dit du kan rapportera misstankar om allvarliga oegentligheter som rör pers...

Nyheter

  • Kommunfullmäktige sammanträder 26 oktober

    På sammanträdet kommer bland annat Skellefteå kommuns delårsrapport augusti 2021 att behandlas. Dessutom besvaras ett antal interpellationer och på dagordningen finns också ett antal beslutsärenden.
  • Samisk språkvecka 25 – 31 oktober

    För tredje året i rad uppmärksammar sametingen i Sverige, Norge och Finland de samiska språken genom en språkvecka.
  • Flytt för förskolor i Bergsbyn och Brännanområdet

    På onsdagen tog för- och grundskolenämnden beslut om att Blåklintens, Brukets, Fjärilens, Lokets, Sagans och Sländans förskolor i Bergsbyn flyttar in i nybyggda Kalkbrukets förskola i mars nästa år, medan Prästbordets och Melodivägens förskolor i Brännanområdet flyttar in i nybyggda Brännans förskola under nästa höst.

Evenemangskalender

Hållbara Skellefteå

Hållbarhet är en hörnsten i Skellefteå kommuns verksamhet. Tillsammans ska vi göra Skellefteå till en ännu mer livskraftig och hållbar plats.

Leva livet med teknikens möjligheter

Här hittar du inspirerande berättelser som gör livet med digitalisering enklare, arbetsdagen tryggare - och livsresan för många olika invånare i samhället mer meningsfull och självständig.

Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se