Så fungerar kommunen

Som anställd medarbetare i Skellefteå kommun är alla en del av den demokratiska processen.

Skellefteå kommun har sex förvaltningar som var och en har olika uppgifter och ansvarsområden som tillsammans ska utveckla demokratin, samhället och servicen i kommunen. Förvaltningarna får sitt uppdrag av de politiska nämnderna. De utför och förvaltar det som politiken beslutar.

Här har vi samlat länkar till förvaltningarna och det är viktigt att du går in och skapar dig en uppfattning om deras funktion och uppgift. Du kommer såklart att få en utförligare introduktion om just din förvaltning när du väl är på plats.

Kommunledningskontoret

Kultur- och fritidskontoret

Samhällsbyggnad

Utbildning och arbetsmarknad

Socialkontoret

Support och lokaler

Skellefteå står inför samma utmaningar som alla andra 290 kommuner i Sverige. För att klara dessa utmaningar jobbar vi bland annat med tillitsbaserad styrning och ledning. Sveriges kommuner och regioner har identifierat tio trender som påverkar utvecklingen i Sverige fram till 2030. I den här filmen berättar vi mer om detta.

Senast uppdaterad: