Kågeskolan ligger en mil norr om Skellefteå i utkanten av Kåge centrum med närhet till natur och sportfält.

Skolan är en F-9 skola med cirka 510 elever. I anslutning till skolan finns bibliotek, idrottshall, fritidsgård och en näridrottsplats. På skolan arbetar cirka 70 personer i pedagogiskt arbete.

Höstterminen 2021

Läslov: Vecka 44 (1-5 november)

Terminsslut: 21 december

Vad vill du göra i dag?

Logga in på Infomentor med användarnamn (Länk till annan webbplats)
Logga in på Infomentor med BankID (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Välkommen till Kåge fritidshem, Smaragden

Vi är ett fritidshem som är beläget i Kågeskolans lokaler.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Linda Holmqvist

Biträdande rektor

Anders Grundström

Petra Irebjörk

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se

Besöksadress:

Jörnsvägen 27
934 32 Kåge

Vår verksamhetsidé i årskurs F-9 är att bygga verksamheter som har sin utgångspunkt från läroplanen, skollagen och diskrimineringslagen. Verksamheten ska präglas av trygghet, trivsel, lärande och att vi ser hela eleven hela dagen. I våra verksamheter får varje elev möjlighet att utvecklas på bästa sätt utifrån sin förmåga och sina förutsättningar och kan på så sätt bli sitt bäst.

Vi arbetar med ett övergripande kvalitetsarbete i ett 1-16-års perspektiv med rubriken ”tillgängligt lärande”. Under läsåret 18/19 arbetar vi med den statliga satsningen ”Specialpedagogik för lärande” i årskurs F-5. Hela Kågeskolan arbetar med att skapa lärmiljöer som såväl pedagogiskt som fysiskt möter alla elever utifrån deras behov.

Målet med Kågeskolans likabehandlingsarbete är att alla ska känna sig välkomna och accepterade och bli behandlade lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck. Ingen ska utsättas för diskriminering, mobbning eller annan kränkande behandling.

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling f-5 (pdf) , 189.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling 6-9 (pdf) , 176.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas. Vill du rapportera bristande tillgänglighet? Gör det här.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se