Buss, tåg, flyg

Det är enkelt att ta sig till Skellefteå. E4:an går alldeles förbi Centrum och flygplatsen ligger bara 15 km bort. Med l...

Busstrafiken

När kommunen växer är det viktigt att det finns ett attraktivt kollektivtrafiksystem som kan erbjuda människor snabba, t...

Cykla

I Skellefteå kommun finns ca 23,5 mil gång- och cykelbanor och kommunen ansvarar för ca 17,4 mil. Cykelnätet består både...

Hamn och järnväg

Skellefteå kommun sköter kommunens hamn Port of Skellefteå samt industrispår i kommunen, för att regionens näringsliv sk...

Hållbart resande

Hållbart resande, det är konkreta handlingar. Väljer du att lämna bilen hemma och istället cykla, gå eller åka kollektiv...

Avgiftsfria fritidsresor

Nu erbjuder kommunen gratis busskort för fritidsresor för dig som går gymnasiet eller är mellan 16 och 19 år. Här kan du...

Att resa till eller inom vår kommun är enkelt. Ett hållbart resande, så som kollektivtrafik, cykel och gång är prioriterat.

  • Hur fungerar tillgängligheten i kommunala lokaler?

    Under en månad, mellan den 26:e september till den 24:e oktober, kommer Skellefteå kommun att undersöka hur informationen om tillgänglighet fungerar i kommunala lokaler.
  • Bedöms inte nödvändigt att koka dricksvattnet

    Det har påträffats två bekräftade fall av cryptosporidium i Skellefteå kommun under den senaste veckan och de betraktas som orelaterade till varandra. Skellefteå kommun och Smittskyddsenheten på Region Västerbotten bedömer att sannolikheten för vattenburen smittspridning är mycket liten.
  • Rapportera in om du hittar tallolja vid kusten

    Den 8 juni skedde ett stort oljeutsläpp i Bottenhavet mellan den svenska och finska kusten. Om du upptäcker tallolja vid Västerbottenskusten är det viktigt att du kontaktar Kustbevakningen eller kommunen.