Att resa till eller inom vår kommun är enkelt. Ett hållbart resande, så som kollektivtrafik, cykel och gång är prioriterat.

Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se