Ansluta till kommunalt vatten och avlopp

Information för dig som planerar att ansluta din privatbostad eller ditt fritidshus till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Planerar du att ansluta en- och tvåbostadshus eller fritidshus? Det är mycket att tänka på och en av de saker som måste kontrolleras är om fastigheten kan eller ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Så tidigt som möjligt ska du ansöka via e-tjänsten Anslut till kommunalt vatten och spillvatten.

Anslut till kommunalt vatten och spillvatten (Länk till annan webbplats)

Ta reda på om du bor inom ett kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp och kan ansluta till det kommunala nätet.

Inför anslutning

Förbindelsepunkt är en juridisk punkt som utgör gränsen mellan den kommunala VA-anläggningen och den enskilda VA-installationen för din fastighet. Normalt ligger förbindelsepunkten en halvmeter utanför fastighetsgränsen. För att få veta din fastighets förbindelsepunkt kan du kontakta kundtjänst.

På nybyggnadskartan ser du endast om det finns en befintlig inkopplingspunkt för VA-anslutning eller att inkopplingspunkt kommer upprättas. Nybyggnadskartan är inte att anse som en förmedlad förbindelsepunkt, det sker alltid i separat brev. Om det inte finns någon inkopplingspunkt att lämna ut via nybyggnadskartan kan du lämna önskemål om placering när du ansöker om anslutning i e-tjänsten.

Nybyggnadskartan visar din fastighets gränser, markhöjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp med mera.

Hur beställer jag en nybyggnadskarta?

  • Fråga din bygglovshandläggare om du behöver en nybyggnadskarta innan du beställer.
  • Beställ en nybyggnadskarta genom att använda kommunens e-tjänst "Beställa nybyggnadskarta".
Beställ nybyggnadskarta (Länk till annan webbplats)

Anläggningsavgift

Innan vattnet kopplas på ska du betala anläggningsavgiften. Det är en engångsavgift som en fastighetsägare betalar för möjligheten att använda kommunalt vatten och avlopp. Den faktureras när förbindelsepunkten är upprättad.

Normalt används bygglovet som grund för beräkning. Vid tillbyggnad eller om du tänker bedriva verksamhet i din byggnad, ligger det nya bygglovet som grund för att se om du behöver betala ytterligare en anläggningsavgift.

Alla fastigheter inom ett eller flera verksamhetsområden för VA är avgiftsskyldiga oavsett om tomten är bebyggd eller inte. En obebyggd tomt ska därför erlägga anläggningsavgift enligt fastställd taxa och bidrar till den kostnad kommunen haft för att gräva fram ledningar till fastigheten.

Anläggningsavgiften beräknas utifrån grundavgift, tomtyta och bostadsenhetsantal.

Installation

Installationen i förbindelsepunkten mellan kommunens ledningar och dina egna ledningar ska utföras av en behörig fackman som du anlitar. All ledningsdragning inne på din fastighet och anslutningen vid förbindelsepunkt är en kostnad som du som fastighetsägare får betala.

Bygg en godkänd mätarplats

I ditt hus ska det finnas en mätarplats för uppsättning av vattenmätare, enligt den standard vi använder. Kontakta en VVS-firma som kan hjälpa dig med det.

Beställ uppsättning av vattenmätare

När dina ledningar är anslutna till kommunens är du snart redo för att ta emot kommunalt vatten. Men innan ditt vatten släpps på måste en vattenmätare installeras. Ta kontakt med kundtjänst för att boka en tid för installation av vattenmätaren.

Du som fastighetsägare bekostar de anordningar som krävs för uppsättning av vattenmätare samt för sammankopplingen med VA-installationen i övrigt. Mätarplatsen godkänns i samband med uppsättning av vattenmätare.

Brukningsavgift

När en fastighet fått en förmedlad förbindelsepunkt räknas fastighetsägaren som en abonnent och är skyldig att vara med och betala brukningsavgifter oavsett om fastigheten är ansluten till VA eller inte.

Det är de avgifter som kommer som din vattenfaktura. Avgifterna består av en fast och en rörlig del. Om vattnet inte är påsläppt hos dig betalar du endast fasta kostnader.

Fast avgift gäller även för obebyggda tomter då kommunen har underhållsskyldighet för ledningarna till fastigheten. Den fasta årliga avgiften bidrar till underhåll av ledningarna fram till fastighetens förbindelsepunkt

Läs mer om avgifter och regler

Vid om- eller tillbyggnad

I de allra flesta fall innebär det inte någon ytterligare avgift, när du ska bygga ut, enligt taxan för vatten och avlopp. Det finns dock en del fall där det gör det. Exempel på dessa kan vara att:

  • du bygger ytterligare ett kök, exempelvis i en gäststuga eller i en extra lägenhet
  • du gör om del av huset till verksamhet
  • du genomför byggnationer som kräver ny servis för vatten och avlopp.
Senast uppdaterad: