Använd munskydd i vårdnära situationer

Munskydd behöver återigen användas i vårdnära situationer på grund av den ökade smittspridningen. På så vis minskar vi risken för att personal smittar brukare eller att personal smittar varandra. Det viktigaste är dock fortfarande att följsamheten till basala hygienrutiner är hög.

Vårdhygien Region Västerbotten rekommenderar från slutet av juli att personal använder munskydd i alla vårdnära kontakter, på alla enheter inom kommunal vård och omsorg.

Sammanfattning av rekommendation som gäller från 20 juli:

 • Personal ska använda munskydd i alla vårdnära kontakter.
 • Vid utbrott på en enhet bör munskydd användas kontinuerligt.
 • Kom ihåg: Stanna hemma vid symtom.
 • Säkerställ att avdelningen följer rutin för säkra besök.

Gå direkt till Vårdhygiens sida Länk till annan webbplats. för uppdaterade rutiner och kontakt.

Beställning och leverans av munskydd

Varje arbetsgrupp beställer munskydd IIR via e-tjänsten.
Läs här om beställning av munskydd, leveransdagar med mera

Använd munskyddet rätt - tänk på detta:

När munskydd ger besvär och är svårt att använda

Här finns egenvårdsråd för att minska besvär vid bl.a. användning av munskydd.

Om du fortsatt har påtagliga besvär av att bära munskydd, kontakta din chef. Men tänk på detta:

 • Det tar en viss tid att vänja sig vid att använda munskydd, ofta flera dagar eller arbetspass. Så håll ut medan du vänjer dig vid munskyddet.
 • Arbeta kortare stunder i munskyddet och byt munskydd oftare om du upplever att det är svårare att andas eller lätt får utslag. Det kan vara relaterat till fukt i skyddet.
 • Om du fortsatt har påtagliga besvär, efter att ha testat munskyddet under flera dagar:
  Använd endast visir, men observera att munskydd fortsatt ska användas i moment där du arbetar nära brukarens ansikte med ditt eget!

Om dina glasögon immar igen

 • Tejpa fast övre kanten av munskyddet över näsrygg och kind (använd hudvänlig tejp).

Om brukaren har stort behov av att se dina ansiktsuttryck eller behöver läsa på läpparna, diskutera i teamet hur ni kan hantera situationen. Förslag på lösningar:

 • Använd visir alternativt håll avstånd när du kommunicerar med brukaren. Vid moment där du måste vara nära brukaren med ditt eget ansikte: använd munskydd.
 • I de moment munskydd behövs: använd möjliga vägar att trygga brukaren med information innan insatsen, så hen vet vem som är bakom munskyddet. Understöd med kroppsspråket vad du ska göra.
 • I undantagsfall kan enbart långt visir användas.

OBSERVERA: Vid misstänkt eller konstaterad smitta måste andningsskydd eller munskydd klass IIR användas tillsammans med visir.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: