Användning av munskydd

Vård- och omsorgspersonal använder munskydd och övrig utökad skyddsutrustning i brukarnära möten vid misstänkt eller bekräftad smitta av luftvägsvirus. Under vissa perioder, när mycket virus sprids i samhället, behöver personal använda munskydd kontinuerligt.

Använd munskydd eller andningsskydd som personlig skyddsutrustning vid misstänkt eller bekräftad smitta av luftvägsvirus. Det gäller både för covid-19 och andra luftvägsvirus med benägenhet att orsaka smittspridning i vårdmiljöer.

Gå direkt till vårdhygiens sida Länk till annan webbplats. för uppdaterade rutiner och kontakt.

Rutiner för användande av munskydd

Tänk på detta:

När munskydd ger besvär och är svårt att använda

Här finns egenvårdsråd för att minska besvär vid bl.a. användning av munskydd.

Om du fortsatt har påtagliga besvär av att bära munskydd, kontakta din chef. Men tänk på detta:

  • Det tar en viss tid att vänja sig vid att använda munskydd, ofta flera dagar eller arbetspass. Så håll ut medan du vänjer dig vid munskyddet.
  • Arbeta kortare stunder i munskyddet och byt munskydd oftare om du upplever att det är svårare att andas eller lätt får utslag. Det kan vara relaterat till fukt i skyddet.
  • Om du fortsatt har påtagliga besvär, efter att ha testat munskyddet under flera dagar:
    Använd endast visir, men observera att munskydd fortsatt ska användas i moment där du arbetar nära brukarens ansikte med ditt eget!

Om dina glasögon immar igen

  • Tejpa fast övre kanten av munskyddet över näsrygg och kind (använd hudvänlig tejp).

Om brukaren har stort behov av att se dina ansiktsuttryck eller behöver läsa på läpparna, diskutera i teamet hur ni kan hantera situationen. Förslag på lösningar:

  • Använd visir alternativt håll avstånd när du kommunicerar med brukaren. Vid moment där du måste vara nära brukaren med ditt eget ansikte: använd munskydd.
  • I de moment munskydd behövs: använd möjliga vägar att trygga brukaren med information innan insatsen, så hen vet vem som är bakom munskyddet. Understöd med kroppsspråket vad du ska göra.
  • I undantagsfall kan enbart långt visir användas.

OBSERVERA: Vid misstänkt eller konstaterad smitta måste andningsskydd eller munskydd klass IIR användas tillsammans med visir.

Beställning och leverans av munskydd

Varje arbetsgrupp beställer munskydd IIR via e-tjänsten.
Läs här om beställning av munskydd, leveransdagar med mera

Senast uppdaterad: