Användning av munskydd i förebyggande syfte

Munskydd klass IIR används i förebyggande syfte i alla verksamheter som arbetar brukarnära. I "smittsäkra" situationer kan medarbetare ta paus från munskyddet. En del medarbetare fortsätter använda munskyddet tillsammans med visir.

Användande av munskydd

Kort sammanfattning av rutinen:

 • Munskydd används i arbete med brukare/patient inom vård, omsorg och stöd där man inte kan hålla avstånd, även utomhus!
  (Medarbetare inom Stöd och service som inte är färdigvaccinerade använder visir i kombination med munskydd.)

 • Munskyddet kan tas av i ”smittsäkra” situationer som t.ex. när man ensam transporterar sig mellan brukares hem, vistas ensam i tvättstugan eller tar en paus med kolleger där avstånd kan hållas.

 • Munskydd ska användas i situationer där avstånd på minst två meter inte kan hållas till kollega, exempelvis i bil, när man sitter nära varandra vid datorn etc.

Fortsätt vara noga med att:

Beställning och leverans av munskydd

Varje arbetsgrupp beställer munskydd IIR via e-tjänsten.

Håll koll på åtgången. Ett tips är att dagligen räkna antal oöppnade kartonger och skriva ned åtgången per dag. Då kan ni följa förbrukningen per dag och ha koll när det är dags att beställa nya.

Läs här om beställning av munskydd, leveransdagar med mera

Munskydd för personal

Munskydd används för att minska risk för att personal smittar brukare eller att personal smittar varandra i situationer där man inte kan hålla det rekommenderade avståndet på 2 meter. Det viktigaste är dock fortfarande att följsamheten till basala hygienrutiner är hög!

Läs här vilka medarbetare som ska använda munskydd i kombination med visir.

Använd munskyddet rätt - tänk på detta:

När munskydd ger besvär och är svårt att använda

Här finns egenvårdsråd för att minska besvär vid bl.a. användning av munskydd.

Om du fortsatt har påtagliga besvär av att bära munskydd, kontakta din chef. Men tänk på detta:

 • Det tar en viss tid att vänja sig vid att använda munskydd, ofta flera dagar eller arbetspass. Så håll ut medan du vänjer dig vid munskyddet.
 • Arbeta kortare stunder i munskyddet och byt munskydd oftare om du upplever att det är svårare att andas eller lätt får utslag. Det kan vara relaterat till fukt i skyddet.
 • Om du fortsatt har påtagliga besvär, efter att ha testat munskyddet under flera dagar:
  Använd endast visir, men observera att munskydd fortsatt ska användas i moment där du arbetar nära brukarens ansikte med ditt eget!

Om dina glasögon immar igen

 • Tejpa fast övre kanten av munskyddet över näsrygg och kind (använd hudvänlig tejp).

Om brukaren har stort behov av att se dina ansiktsuttryck eller behöver läsa på läpparna, diskutera i teamet hur ni kan hantera situationen. Förslag på lösningar:

 • Använd visir alternativt håll avstånd när du kommunicerar med brukaren. Vid moment där du måste vara nära brukaren med ditt eget ansikte: använd munskydd.
 • I de moment munskydd behövs: använd möjliga vägar att trygga brukaren med information innan insatsen, så hen vet vem som är bakom munskyddet. Understöd med kroppsspråket vad du ska göra.
 • I undantagsfall kan enbart långt visir användas.

OBSERVERA: Vid misstänkt eller konstaterad smitta måste andningsskydd eller munskydd klass IIR användas tillsammans med visir.

Om du arbetar på ett boende, korttidsboende, daglig verksamhet eller dagverksamhet

Alla medarbetare som vistas inne i boendemiljön alternativt inne i lokalen där verksamheten bedrivs ska bära munskydd, oavsett vilken yrkeskategori du tillhör och både dag som natt.

Du kan också behöva munskydd när du är ute på promenad med brukaren om du inte kan hålla avstånd.

Munskydd används även i moment när man arbetar två och två som personal och har svårt att hålla avstånd.

Om du arbetar i hemtjänst, hemvård eller ger stöd i hemmet inom Stöd och service

Alla medarbetare som arbetar i situationer där man inte kan hålla avståndet på 2 meter ska bära munskydd, oavsett vilken yrkeskategori du tillhör och både dag som natt.

Munskydd används även i moment när man arbetar två och två som personal och har svårt att hålla avstånd.

Om du arbetar kväll, helg, natt som sjuksköterska

Sjuksköterskor som arbetar kvällar, helger och nätter:

 • Välj att sitta på var sitt kontor på lokalen på Tor, dvs håll avstånd till varandra.
 • Använd Duo-appen i första hand för konsultation.
 • Ta munskydd med dig från jourlokal inför hembesöket på vård-och omsorgsboendet för att slippa leta munskydd på boendet.
 • Ta av munskyddet när hembesöket är klart, dvs innan du lämnar boendet.

Munskydd för besökare

Rekommendationen gäller anhöriga och olika typer av servicepersonal.

Anhöriga rekommenderas att införskaffa egna munskydd att använda när de besöker sina närstående som bor på ett boende.

Om personen som ska besökas är färdigvaccinerad mot covid-19 behöver besökaren inte bära munskydd eller hålla två meters avstånd inne i individens lägenhet.

Servicepersonal utrustas med munskydd av verksamheten.

Visa var munskydden kastas när besökare lämnar boendet och förklara att händerna ska spritas både före och efter att de tagit av munskyddet. Informera om att inte röra vid munskyddet så länge det sitter på.

Se till att det finns en sopkorg för kassering av munskydd i entren och att det finns tillgång till handsprit. Detta material kan skrivas ut; informationsmaterial om hur munskydd används (från Region Västerbotten) , 272.8 kB.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se