Skellefteälven - Mobacken till Parkbron

Under sommarhalvåret samlas många fiskare längs älvssträckan från Mobacken till Parkbron. På våren vandrar havsöringen upp längs älven och då är möjligheterna särskilt fina för att fånga riktigt stor fisk. Det är lika tacksamma förhållanden på hösten när mängder av lekvandrande lax går upp i älven.

Restriktioner i Skellefteälven på grund av kräftpest

Kräftor i Skellefteälven har funnits smittade med kräftpest. Det innebär vissa restriktioner - dels gällade kräftfiske men också hur du hanterar fiskeutrustning, båtar med mera i älven.

Här hittar du information om regler och riktlinjer

Längs hela sträckan finns det gång- och cykelvägar som gör det lätt att hitta en plats att fiska från. Det finns även eldstäder och vindskydd utplacerade. Fisket i den här delen av Skellefteälven förvaltas av Lejonströms fiskevårdsområde. Här krävs ett fiskekort för att få tillstånd att fiska.

Efter Parkbron och ut till havet är fisket gratis.

Klicka här för att hitta lokala fisketips för den sträckan Skellefteälven – Parkbron till Skelleftehamn

Senast uppdaterad: