Örjansskolan är en skola med förberedelseklass, årskurs 3-9 samt fritidshem i centrala Skelleftehamn.

Vi finns nära natur, hav och skog på gångavstånd till bibliotek, bio, teater och anläggningar för hockey, bad och fotboll.På Örjansskolan är det naturligt att vi hälsar på varandra, för det här är en skola där alla känner alla.

Höstterminen 2021

Läslov (tidigare höstlov): Vecka 44 (1-5 november)

Terminsslut: 21 december

Vad vill du göra i dag?

Logga in på Infomentor med användarnamn (Länk till annan webbplats)
Logga in på Infomentor med BankID (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Stormåsen ligger centralt i Skelleftehamn, med närhet till fotbollsplaner varav en konstgräsplan, hockeyrink, badhus, idrottshall och bowlinghall. Vi har nära till hav och skog och det finns flera lekparker i närområdet.

Vårt fritidshem består av tre rum och ett kök. Vi har även tillgång till två intilliggande klassrum. Eleverna som går här kommer från årskurs 3-6.

Verksamheten hos oss utgår från elevens egna intressen och önskemål där leken har stor betydelse. Vi arbetar mycket med de sociala målen och vi vill göra dem ansvarstagande, kreativa och självständiga.
Vi vill även ge eleven möjlighet att utveckla nya intressen samarbete med olika föreningar.

För oss är det viktigt att ha ett gott samarbete med elevens vårdnadshavare.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Ida Isberg

Biträdande rektor

Staffan Larsson

Elisabeth Brorsson

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se

Besöksadress:

Fellesörvägen 11
932 31 Skelleftehamn

Alla årskurser på skolan arbetar efter ett eget årshjul med schemabrytande aktiviteter, där mentorer och klasslärare tillsammans med elevhälsans personal genomför aktiviteter som både stärker eleven och klassens gemenskap.

Mentorerna tillsammans med elevhälsan har en central roll på skolan. Ett likabehandlingsteam träffas regelbundet för att följa upp det hälsofrämjande arbetet samt planera kommande insatser.

Forskning visar att elever som tränar fysiskt inte bara når bättre resultat i idrott utan också når längre i teoretiska ämnen. På Örjansskolan betonar vi vikten av fysisk aktivitet och har varje vecka rörelsepass.

Via det kollegiala samarbetet i arbetslagsträffar, men också på ämnesträffar, arbetar vi med att skapa en samsyn i hur vi följer skolans mål och intentioner pedagogiskt.

Ett gott samarbete mellan skola och hem leder till goda resultat för eleverna. För att klargöra vilka förväntningar som finns mellan vårdnadshavare, elever och personal, har ett förväntansdokument tagits fram.

Trygga elever presterar bättre. Alla elever ska känna trygghet på Örjansskolan. I det vardagliga arbetet är det viktigt att alla elever blir sedda och känner tillit till vuxna på skolan.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se