Ansök om skola för nyanlända barn och elever

Alla barn och ungdomar i skolålder har rätt till utbildning. Om du har flyttat till Sverige från ett annat land behöver du göra en anmälan för att du eller dina barn ska få en skolplats.

Anmäl nyanlända barn/elever till grundskola och gymnasiet (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Skola för barn mellan 6-15 år

  • Grundskola åk F-9 (Gäller barn 6-15 år)

Skola för barn/ungdomar mellan 16-19 år

När en anmälan om nyanländ elev har skickats in kommer barn och ungdomar över 16 år att erbjudas en plats på gymnasieskolan Baldergymnasiet i Skellefteå.

Du hittar information om Baldergymnasiet via den här länken: Baldergymnasiet

Så här går anmälan till

Anmälan skickas in via e-tjänst. Anmälan ser olika ut beroende på barnets eller barnens ålder.

Anmäl nyanlända barn/elever till grundskola och gymnasiet (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Alla barn som är 6–15 år kan skrivas in i samma anmälan. Om du ska anmäla både barn som är under 15 år och barn som är över 16 år behöver du skicka in separata anmälningar.

Alla barn som är över 16 år behöver skrivas in i separata anmälningar. Anledningen till detta är för att säkerställa att anmälan kommer till rätt handläggare.

Anmälan kan fyllas i av en vuxen i barnets närhet, till exempel en vårdnadshavare, anhörig eller personal på en annan myndighet.

Om personen som anmälan gäller är över 18 år kan denne fylla anmälan själv.

Du kommer att kontaktas via telefon av handläggare på kommunen som hjälper dig vidare.

Om barnet ska gå grundskola kommer hen att placeras på den skola som är närmast bostadsadressen som anges i anmälan och som har plats.

Om du vill ansöka om en specifik skola, till exempel om ni letar boende i ett visst område, kan ni skicka in skolval. Läs mer på den här sidan "Välja förskoleklass och klass till årskurs sju"

Om barnet/ungdomen är mellan 6-19 år

Barnet/ungdomar mellan 6-19 år kommer automatiskt få en plats i grundskola eller gymnasiet när anmälan har skickats in.

Om barnet är 1-5 år

Om barnet är 1-5 år behöver du göra en separat ansökan om förskoleplats om du vill att barnet ska gå förskola. Läs mer här på sidan "Ansök eller säg upp plats på förskola"

Om du vill att barnet ska gå fritids måste du göra en separat ansökan om plats på fritidshem. Läs mer här på sidan "Fritids, Fritidshem"

Senast uppdaterad: