Dagens kunskap är morgondagens möjligheter!

Baldergymnasiet är en av kommunens större skolenheter med en lugn och trevlig atmosfär. Vår skickliga personal ger dig som elev goda förutsättningar för lärande och utveckling. Alla kan trivas i de många olika skolmiljöerna på Baldergymnasiet.

Den trygga och bekräftande skolan där vi tillsammans utvecklar kunskaper för en hållbar framtid.

Vi utbildar våra elever för framtiden. Därför är digitalisering och ny teknik viktigt för oss liksom att stötta eleverna i UF-företagande som ger både värdefulla erfarenheter som branschkontakter. Vi har även satsat på våra lokaler, till exempel idrottshallar, restaurang och en elevcafeteria att mötas och umgås i. Den bredd av program och inriktningar som Baldergymnasiet erbjuder ger oss en mångfald vi är stolta över.

Kan jag byta klass inom samma program?

Nej, vi har som policy att elever ska gå i den klass som de är indelade i, eftersom våra erfarenheter är att det ofta blir bra att stanna kvar i den klassen.

Hur får jag snabbt låna en elevdator?

Vårdnadshavare eller myndig elev går in på e-tjänsten på http://sjalvservice.skelleftea.se/elevdator Länk till annan webbplats. och godkänner avtalet.

Om överenskommelsen är klar före första skoldagen så får du snabbt tillgång till din elevdator.

Vad är Unikum?

Unikum i kombination med teams är gymnasiets lärportal för lektionsplanering, inlämning av skoluppgifter och bedömning.

Elever får information vid skolstart.

Här kan du läsa om lärportalen

Hur anmäler man frånvaro?

Gymnasiet använder frånvarosystemet Edlevo för att registrera elevers frånvaro. Appen laddas ner via Google play/Appstore eller så nås sidan direkt via webben

Edlevo via webben Länk till annan webbplats.

Inloggning sker med BankID. Är eleven under 18 år är det endast vårdnadshavare som kan sjukanmäla eleven. Om bank Id saknas, kontakta kommunens kundtjänst.

Observera att frånvaron behöver vara anmäld före första lektionen för att den ska vara giltig. Glöms det bort behöver vårdnadshavare/myndiga elever kontakta kundtjänst för att efterregistrera utebliven anmälan.

När du loggar in första gången, kom ihåg att kontrollera så att din e-postadress är rätt.

Här finns en instruktionsfilm Länk till annan webbplats.

Hur kan jag kolla om jag kan ansöka om busskort?

Är det sex kilometer eller längre mellan elevens folkbokföringsadress och gymnasieskolan har eleven rätt till ett busskort, men du behöver skicka in en ansökan, i kommunens e-tjänst.

Läs mer om ansökan om busskort

Vi skickar sedan ut busskortet strax före skolstart.

Vad vill du göra i dag?

Gå till skolportalen
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)

Höstterminen 2022

Skolstart årskurs 1

22 augusti

Skolstart årskurs 2 och 3

24 augusti

Lov

Höstlov vecka 44

Terminsslut

22 december

Vårterminen 2023

Skolstart

10 januari

Lov

Sportlov: 6-10 mars

Påsklov: 11-14 april

Skolavslutning

Årskurs 1

13 juni

Årskurs 2 och 3

15 juni

Ladda ner läsårstiderna för 2022-2023 , 125.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Ladda ner läsårstiderna för 2023-2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolavslutning 2023 i Landskyrkan

Årskurs 1 och IM

13 juni klockan 09.00

Årskurs 2 och anpassad gymnasieskola årskurs 1-3

15 juni klockan 09.00

Avslutningsklasserna

15 juni klockan 11.00

Föräldrar är välkomna att möta upp studenterna utanför kyrkan efter avslutningen (det går också bra att delta inne i kyrkan i mån av plats).

Mer om att vara ledig

Så här anmäler du frånvaro som vårdnadshavare

Direkt vid skolstart kan du logga in i appen Edlevo för att frånvaroanmäla ditt barn vid sjukdom. Är eleven under 18 år är det endast vårdnadshavare som kan sjukanmäla eleven.

Appen laddas ner via Google play/Appstore eller så nås sidan direkt via webben på denna länk: appen Edlevo Länk till annan webbplats.. Inloggning sker med BankID.

Om du inte har BankID och kan använda appen eller har andra frågor, ring kundtjänst på 0910-73 50 00 så hjälper de dig.

Elever över 18 år

När eleven fyller 18 år stängs möjligheten för att anmäla och se frånvaro för vårdnadshavare eftersom eleven blivit myndig.

Elever över 18 år anmäler frånvaro på Elevwebben Länk till annan webbplats. .

Du kan, själv eller tillsammans med personalen, söka information till dina skoluppgifter. Du kan sitta och arbeta och läsa i biblioteket. Du kan naturligtvis också använda ditt bibliotek under raster.

Fråga oss gärna om det är något du undrar över!

Kontaktpersoner

Malin Degerman

Anton Söderlund

CSN ansvarar för utbetalning av studiehjälp fram till vårterminen man fyller 20 år. Från höstterminen det år man fyller 20 år måste en ansökan om studiemedel göras hos CSN.

CSNs webbplats Länk till annan webbplats.

Baldergymnasiet

Elin Johansson

  • Barn och fritidsprogrammet
  • Industritekniska programmet
  • Teknikprogrammet
  • Teknikprogrammets fjärde år

Karin Åström

  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Vård- och omsorgscollege

Karita Sandström

  • Gymnasiesärskolan

MarieLouise Nordlund

  • El- och energiprogrammet
  • Introduktionsprogram – språkintroduktion, individuellt alternativ, yrkesintroduktion, programinriktat val

Kontakta Kundtjänst, kundtjanst@skelleftea.se eller 0910-73 50 00, så förmedlar de kontakt till rätt vägledare.

Om du har långt till skolan kan du ansöka om busskort, inackorderingstillägg eller kontant reseersättning.

Busskort, inackorderingstillägg och reseersättning

Kontaktpersoner elevhälsa Balder

Kontaktpersonens yrke

Namn

Skolläkare


Hansi Nurmi

Skolsköterska

Ulrika Brännström
Viktoria Holmström

Kurator

Liza Lundkvist
Barbro Bjurman

Specialpedagog


Gabriella Nyback

Sandra Berggren

Elisabeth Lycksell

Skolvärd

Rikard Tjärnström

Integrationsassistent

Salah Shams

För kontakt, ring: Kundtjänst 0910-73 50 00

Elevhälsan

Baldergymnasiets Elevkår är länken mellan skolans elever och deras lärare, rektorer, föräldraorganisation, kommunpolitiker samt de andra gymnasieskolorna i Skellefteåregionen. Vi arbetar för att utveckla Baldergymnasiet till dess fulla potential genom ökad elevdemokrati, och arrangerar varje år ett antal aktiviteter.

Varje klass på Baldergymnasiet utser två representanter som deltar på våra möten, som är öppna för alla intresserade, och allt deltagande uppmuntras. Planerade möten annonseras i Balderbladet, på skolans anslagstavlor samt skärmar, och kan även efterfrågas i skolans expedition.
Baldergymnasiets Elevkår har även en förslagslåda vid expeditionen och en anslagstavla i huvudkorridoren via vilka man kontakta Elevkåren.

Avdelningschef

Erik Burstrand

Rektorer

Anna Burstedt
IM - Introduktionsprogrammen

Magdalena Lundberg
GYS - Gymnasiesärskolan

Pär Fransson
EE - El- och energiprogrammet
NA - Naturvetenskapsprogrammet

Linda Grenholm
BF - Barn- och fritidsprogrammet

Maria Berglund vikarie (Marie Nilsson ordinarie)
VOC - Vård- och omsorgsprogrammet

Ulf Marklund
TE - Teknikprogrammet
TE4 - fjärde året på Teknikprogrammet
Industritekniska programmet
IN - Industriprogrammet

Kontakta skolan

Baldergymnasiet
Nygatan 15
931 32 Skellefteå

Telefon: 0910-73 50 00

Skicka e-post till skolan

Baldergymnasiets vision är att "vara vara en kreativ plats för lärande genom engagemang, växande genom trygghet och gemenskap genom öppenhet."

Ingen på skolan ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. Alla på skolan har därmed ett ansvar att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan vara i strid med skollagen och diskrimineringslagen.

Dokument Baldergymnasiets "Plan mot diskriminering och kränkande behandling" (word) , 87.7 kB.

Ta en virtuell tur på skolan

Ta en virtuell tur på skolan

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: