Baldergymnasiet

Dagens kunskap är morgondagens möjligheter!

Baldergymnasiet är en av kommunens större skolenheter med en lugn och trevlig atmosfär. Vår skickliga personal ger dig som elev goda förutsättningar för lärande och utveckling. Alla kan trivas i de många olika skolmiljöerna på Baldergymnasiet.

Den trygga och bekräftande skolan där vi tillsammans utvecklar kunskaper för en hållbar framtid.

Vi utbildar våra elever för framtiden. Därför är digitalisering och ny teknik viktigt för oss liksom att stötta eleverna i UF-företagande som ger både värdefulla erfarenheter som branschkontakter. Vi har även satsat på våra lokaler, till exempel idrottshallar, restaurang och en elevcafeteria att mötas och umgås i. Den bredd av program och inriktningar som Baldergymnasiet erbjuder ger oss en mångfald vi är stolta över.

Vad vill du göra i dag?

Gå till skolportalen
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)

Mer om att vara ledig

Du loggar in i appen Edlevo för att frånvaroanmäla ditt barn vid sjukdom. Är eleven under 18 år är det endast vårdnadshavare som kan sjukanmäla eleven.

Sjukfrånvaro anmäls endast för heldag. Gäller frånvaron kortare vårdbesök eller tandläkarbesök ansöker vårdnadshavare/elev om ledighet hos mentor. Funktionen tidsbegränsad frånvaro används inte på gymnasiet i Skellefteå kommun. Har elev eller vårdnadshavare anmält tidsbegränsad frånvaro i appen plockas den bort av skolan om mentor inte är vidtalad.

Om elev insjuknar under dagen, kontaktas mentor och undervisande lärare via teams eller personligen.

Appen Edlevo laddas ner via Google play/Appstore eller så nås sidan direkt via webben på denna länk: appen Edlevo Länk till annan webbplats.. Inloggning sker med BankID.

Om du inte har BankID och kan använda appen eller har andra frågor, ring kundtjänst på 0910-73 50 00 så hjälper de dig.

Elever över 18 år

När eleven fyller 18 år stängs möjligheten för att anmäla och se frånvaro för vårdnadshavare eftersom eleven blivit myndig.

Elever över 18 år anmäler frånvaro på Elevwebben Länk till annan webbplats. .

Du kan, själv eller tillsammans med personalen, söka information till dina skoluppgifter. Du kan sitta och arbeta och läsa i biblioteket. Du kan naturligtvis också använda ditt bibliotek under raster.

Fråga oss gärna om det är något du undrar över!

Kontaktpersoner

Malin Degerman

Anton Söderlund

CSN ansvarar för utbetalning av studiehjälp fram till vårterminen man fyller 20 år. Från höstterminen det år man fyller 20 år måste en ansökan om studiemedel göras hos CSN.

CSNs webbplats Länk till annan webbplats.

I Skellefteå Gymnasieskola möter du studie- och yrkesvägledare i frågor som rör dina studier under gymnasietiden och dina funderingar om framtida studie- och yrkesval.

Läs mer här om studie- och yrkesvägledarna

Om du har långt till skolan kan du ansöka om busskort, inackorderingstillägg eller kontant reseersättning.

Busskort, inackorderingstillägg och reseersättning

Kontaktpersoner elevhälsa Balder

Kontaktpersonens yrke

Namn

Skolläkare


Elin Forsling

Skolsköterska

Ulrika Brännström
Viktoria Holmström

Kurator

Linnea Källberg
Barbro Bjurman

Specialpedagog


Gabriella Nyback

Sandra Berggren

Elisabeth Lycksell

Skolvärd

Rikard Tjärnström

Integrationsassistent

Salah Shams

För kontakt, ring: Kundtjänst 0910-73 50 00

Elevhälsan

Baldergymnasiets Elevkår är länken mellan skolans elever och deras lärare, rektorer, föräldraorganisation, kommunpolitiker samt de andra gymnasieskolorna i Skellefteåregionen. Vi arbetar för att utveckla Baldergymnasiet till dess fulla potential genom ökad elevdemokrati, och arrangerar varje år ett antal aktiviteter.

Varje klass på Baldergymnasiet utser två representanter som deltar på våra möten, som är öppna för alla intresserade, och allt deltagande uppmuntras. Planerade möten annonseras i Balderbladet, på skolans anslagstavlor samt skärmar, och kan även efterfrågas i skolans expedition.
Baldergymnasiets Elevkår har även en förslagslåda vid expeditionen och en anslagstavla i huvudkorridoren via vilka man kontakta Elevkåren.

Tf Avdelningschef

Birgitta Lindström

Rektorer

Leif Lindroth
TE - Teknikprogrammet
IN - Industritekniska programmet

Anna Holm
IM - Introduktionsprogrammen

Magdalena Lundberg
AGY - Anpassad gymnasieskola

Pär Fransson
EE - El- och energiprogrammet
NA - Naturvetenskapsprogrammet

Linda Grenholm
VOC - Vård- och omsorgsprogrammet

Jörgen Malm
BF - Barn- och fritidsprogrammet

Administrativ chef

Mona Stenberg

Chef för elevhälsa och studie- och yrkesvägledning

Linda Grenholm

Kontakta skolan

Baldergymnasiet
Nygatan 15
931 32 Skellefteå

Telefon: 0910-73 50 00

Skicka e-post till skolan

Baldergymnasiets vision är att "vara vara en kreativ plats för lärande genom engagemang, växande genom trygghet och gemenskap genom öppenhet."

Ingen på skolan ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling. Alla på skolan har därmed ett ansvar att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan vara i strid med skollagen och diskrimineringslagen.

Dokument Baldergymnasiets "Plan mot diskriminering och kränkande behandling" (pdf) , 274 kB.

Ta en virtuell tur på skolan

Ta en virtuell tur på skolan

Senast uppdaterad: