Skellefteå fjärrgymnasium

Nästa generations gymnasieutbildning

Bor du i Arjeplogs, Malå, Norsjö eller Sorsele kommun och ska börja gymnasiet? Från och med hösten 2023 kan du läsa vissa gymnasieutbildningar via fjärrundervisning på Skellefteå fjärrgymnasium.

Som elev på fjärrgymnasium kan du studera på lärlingsutbildning, där du läser all teori via fjärrundervisning under alla tre gymnasieåren och samtidigt har arbetsplatsförlagt lärande på ett eller flera företag i din hemkommun.

Som student på fjärrgymnasiet arbetar du via lärplattform, med digitala läromedel och digitala verktyg. Din hemkommun ansvarar för lokaler och närmiljö, nätverk, studiehandledning på plats i lokalen, skolmåltider och skolresor.

I klassrummet där du befinner dig kan du se två skärmar, en med din lärare och den hen eventuellt delar på skärmen, och en med dina övriga klasskamrater. I klassrummet kommunicerar eleverna med läraren främst via skärm och mikrofon, eller via Teams för direktkommunikation mellan en elev och lärare.

Din lärare sitter i ett mindre rum med tillgång till bland annat skärm, bra belysning, mikrofon, kamera, högtalare, whiteboard och eventuell dokumentkamera.

Tekniken gör att du och dina klasskamrater känns nära även fast att ni sitter i olika kommuner.

Du kan också läsa lärlingsutbildningar, där du läser hela utbildningen i din hemkommun med teori via fjärrundervisning och arbetsplatsförlagt lärande på en arbetsplats i din hemkommun.

Lärlingsutbildningen bygger på samarbete mellan bransch och utbildningsanordnare. Som elev får du samma kunskaper som de elever som läser yrkesprogrammet i skolan, men har minst 50 % av din studietid förlagd på en arbetsplats.

De lärlingsutbildningar du kan välja via Skellefteå fjärrgymnasium är:

På lärlingsutbildningarna har du också samlingsveckor skolförlagda i Skellefteå (eller i vissa fall på annan ort).

Läs mer om hur lärlingsutbildning fungerar

Du ansöker om plats på både program och lärlingsutbildning via Gymnasieantagningen Västerbottens län. I din ansökan anger du vilken som är din hemkommun och som du ska studera ifrån.

Gå till webbplatsen för gymnasieantagning Västerbottens län Länk till annan webbplats.

Lärlingsplats på företag

Efter att den första valperioden är slut 9 februari matchar vi dig mot ett företag på din hemort utifrån det program du valt.

Innan omvalsperioden börjar den 3 april ska du ha din lärlingsplats klar inför hösten.

Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Fjärrundervisning får enligt Skolverket bedrivas om det finns särskilda skäl, till exempel att det saknas legitimerad och behörig lärare, eller om elevunderlaget är otillräckligt.

Vid mer än 50 % fjärrundervisning krävs tillstånd från Skolinspektionen.

Läs mer om fjärrundervisning på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna kundtjänst så får du hjälp att komma i kontakt med rätt person som kan berätta mer om gymnasieutbildningar med fjärrundervisning.

Senast uppdaterad: