Välkommen till nya Kanalskolan

Skellefteå växer, och så även antalet gymnasieelever. För att skapa en bra arbetsmiljö för elever och personal så kommer Kanalskolan att slå upp dörrarna som en tillfällig gymnasieskola från hösten 2023.

De närmaste åren beräknas antalet gymnasieelever att öka med ett stort antal i Skellefteå kommun. En ny gymnasieskola kommer att byggas och den ska stå klar för inflyttning 2026. Tills den är inflyttningsredo kommer Kanalskolan att fungera som en tillfällig gymnasieskola.

Det innebär att ekonomiprogrammet flyttar från Anderstorpsgymnasiet till Kanalskolan, med start höstterminen 2023. (De elever som går i årskurs 3 idag på ekonomprogrammet är inte berörda av flytten.)

Information om Kanalskolan kommer att uppdateras löpande.

Varför gör vi den här utökningen av gymnasiet nu?

Skellefteå växer och vi behöver redan nu skapa kapacitet för fler elever, så att både medarbetare och elever får en bra arbetsmiljö.

De närmsta åren ökar antalet elever med mellan 300–400 elever, till år 2030 räknas en ökning med totalt drygt 600 elever och till år 2040 totalt drygt 1 000 elever. Det finns ett beslut i kommunfullmäktige om att en ny gymnasieskola ska byggas och vara klar för inflytt hösten 2026 för att möta detta ökande antal.

Vad blir det för nytta?

Vi behöver öka kapaciteten för det totala antalet elever eftersom Skellefteå växer. Totalt sett blir det bättre arbetsmiljö för alla medarbetare och elever i gymnasiet.

Vilka program ska flyttas till Kanalskolan?

Avdelningschef för gymnasiet har beslutat att ekonomiprogrammet från Anderstorp ska ingå i den nya gymnasieskolan, och därför flyttar programmet till Kanalskolan hösten 2023. Beslutet har tagits i den fackliga samverkansgruppen, och en riskanalys är gjord.

Vad innebär det för de elever som idag går på ekonomiprogrammet?

De elever som börjar gymnasiet hösten 2023, på ekonomiprogrammet får gå hela sin gymnasietid på Kanalskolan, eftersom den nybyggda gymnasieskolan blir klar för inflytt hösten 2026.

Hur många elever blir det på Kanalskolan?

Ekonomiprogrammet har idag med alla årskurser cirka 360 elever.

Hur ska Kanalskolan som varit en grundskola kunna fungera som en gymnasieskola?

Vi ska arbeta i nära dialog med lärare, andra medarbetare, fackliga organisationer och elever om hur det för att det ska bli en bra utbildning för våra elever.

Min ungdom som idag går ekonomprogrammet på Anderstorp har behov av särskilt stöd och anpassningar, vem ska jag då pratat med?

Om du känner oro ta kontakt med mentorn för klassen, så kommer mentorn att ta dina frågor vidare.

Kan det bli fler program som flyttar till Kanalskolan?

Under läsåret 2023/24 ska gymnasiet utreda vidare om ytterligare program eller inriktningar ska flyttas till Kanalskolan läsåret 2024/25.

Var hittar jag aktuell information om arbetet?

Här på kommunens hemsida www.skelleftea.se/kanalskolan hittar du information. Vi publicerar löpande nya information.

Var tar årskurs 3 eleverna som går på Kanalskolan studenten, det vill säga de som tar studenten våren 2024?

Det kommer att ske en dialog med eleverna i årskurs 3 om hur de vill ha sin studentexamen.

När blir den nya gymnasieskolan klar?

Den nya gymnasieskolan ska byggas Norrböle (gamla Skellefteå buss-tomten), och resurser finns avsatta i kommunfullmäktiges budget. Ambitionen är att den nya gymnasieskolan ska vara klar för start hösten 2026. Nu startar arbetet med planering och att ta fram en verksamhetsbeskrivning för den nya gymnasieskolan

Kan jag byta klass inom samma program?

Nej, vi har som policy att elever ska gå i den klass som de är indelade i, eftersom våra erfarenheter är att det ofta blir bra att stanna kvar i den klassen.

Hur får jag snabbt låna en elevdator?

Vårdnadshavare eller myndig elev går in på e-tjänsten på http://sjalvservice.skelleftea.se/elevdator Länk till annan webbplats. och godkänner avtalet.

Om överenskommelsen är klar före första skoldagen så får du snabbt tillgång till din elevdator.

Vad är Unikum?

Unikum i kombination med teams är gymnasiets lärportal för lektionsplanering, inlämning av skoluppgifter och bedömning.

Elever får information vid skolstart.

Här kan du läsa om lärportalen

Hur anmäler man frånvaro?

Gymnasiet använder frånvarosystemet Edlevo för att registrera elevers frånvaro. Appen laddas ner via Google play/Appstore eller så nås sidan direkt via webben

Edlevo via webben Länk till annan webbplats.

Inloggning sker med BankID. Är eleven under 18 år är det endast vårdnadshavare som kan sjukanmäla eleven. Om bank Id saknas, kontakta kommunens kundtjänst.

Observera att frånvaron behöver vara anmäld före första lektionen för att den ska vara giltig. Glöms det bort behöver vårdnadshavare/myndiga elever kontakta kundtjänst för att efterregistrera utebliven anmälan.

När du loggar in första gången, kom ihåg att kontrollera så att din e-postadress är rätt.

Här finns en instruktionsfilm Länk till annan webbplats.

Hur kan jag kolla om jag kan ansöka om busskort?

Är det sex kilometer eller längre mellan elevens folkbokföringsadress och gymnasieskolan har eleven rätt till ett busskort, men du behöver skicka in en ansökan, i kommunens e-tjänst.

Läs mer om ansökan om busskort

Vi skickar sedan ut busskortet strax före skolstart.

Höstterminen 2022

Skolstart årskurs 1

22 augusti

Skolstart årskurs 2 och 3

24 augusti

Lov

Höstlov vecka 44

Terminsslut

22 december

Vårterminen 2023

Skolstart

10 januari

Lov

Sportlov: 6-10 mars

Påsklov: 11-14 april

Skolavslutning

Årskurs 1

13 juni

Årskurs 2 och 3

15 juni

Ladda ner läsårstiderna för 2022-2023 , 125.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Ladda ner läsårstiderna för 2023-2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om att vara ledig

Så här anmäler du frånvaro som vårdnadshavare

Direkt vid skolstart kan du logga in i appen Edlevo för att frånvaroanmäla ditt barn vid sjukdom. Är eleven under 18 år är det endast vårdnadshavare som kan sjukanmäla eleven.

Appen laddas ner via Google play/Appstore eller så nås sidan direkt via webben på denna länk: appen Edlevo Länk till annan webbplats.. Inloggning sker med BankID.

Om du inte har BankID och kan använda appen eller har andra frågor, ring kundtjänst på 0910-73 50 00 så hjälper de dig.

Elever över 18 år

När eleven fyller 18 år stängs möjligheten för att anmäla och se frånvaro för vårdnadshavare eftersom eleven blivit myndig.

Elever över 18 år anmäler frånvaro på Elevwebben Länk till annan webbplats. .

CSN ansvarar för utbetalning av studiehjälp fram till vårterminen man fyller 20 år. Från höstterminen det år man fyller 20 år måste en ansökan om studiemedel göras hos CSN.

Läs mer på CSNs webbplats Länk till annan webbplats.

I Skellefteå Gymnasieskola möter du studie- och yrkesvägledare i frågor som rör dina studier under gymnasietiden och dina funderingar om framtida studie- och yrkesval.

Läs mer här om studie- och yrkesvägledarna

Om du har långt till skolan kan du ansöka om busskort, inackorderingstillägg eller kontant reseersättning.

Läs mer om vad som gäller här

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: