Välkommen till Kanalskolan

Skellefteå växer, och så även antalet gymnasieelever. För att skapa en bra arbetsmiljö för elever och personal så är Kanalskolan öppen som en tillfällig gymnasieskola från hösten 2023.

Vad vill du göra i dag?

Gå till skolportalen
Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Anmäl frånvaro (Länk till annan webbplats)

Mer om att vara ledig

Du loggar in i appen Edlevo för att frånvaroanmäla ditt barn vid sjukdom. Är eleven under 18 år är det endast vårdnadshavare som kan sjukanmäla eleven.

Sjukfrånvaro anmäls endast för heldag. Gäller frånvaron kortare vårdbesök eller tandläkarbesök ansöker vårdnadshavare/elev om ledighet hos mentor. Funktionen tidsbegränsad frånvaro används inte på gymnasiet i Skellefteå kommun. Har elev eller vårdnadshavare anmält tidsbegränsad frånvaro i appen plockas den bort av skolan om mentor inte är vidtalad.

Om elev insjuknar under dagen, kontaktas mentor och undervisande lärare via teams eller personligen.

Appen Edlevo laddas ner via Google play/Appstore eller så nås sidan direkt via webben på denna länk: appen Edlevo Länk till annan webbplats.. Inloggning sker med BankID.

Om du inte har BankID och kan använda appen eller har andra frågor, ring kundtjänst på 0910-73 50 00 så hjälper de dig.

Elever över 18 år

När eleven fyller 18 år stängs möjligheten för att anmäla och se frånvaro för vårdnadshavare eftersom eleven blivit myndig.

Elever över 18 år anmäler frånvaro på Elevwebben Länk till annan webbplats. .

CSN ansvarar för utbetalning av studiehjälp fram till vårterminen man fyller 20 år. Från höstterminen det år man fyller 20 år måste en ansökan om studiemedel göras hos CSN.

Läs mer på CSNs webbplats Länk till annan webbplats.

I Skellefteå Gymnasieskola möter du studie- och yrkesvägledare i frågor som rör dina studier under gymnasietiden och dina funderingar om framtida studie- och yrkesval.

Läs mer här om studie- och yrkesvägledarna

Om du har långt till skolan kan du ansöka om busskort, inackorderingstillägg eller kontant reseersättning.

Läs mer om vad som gäller här

Elevhälsapersonal på Anderstorp

Kontaktpersonens yrke

Namn

Kurator

Liza Lundqvist

Skolsköterskor

 

Marie Wännström

 

Specialpedagoger

 

Anna Gabrielsson

 

För kontakt, ring: Kundtjänst 0910-73 50 00

Mer information om hur elevhälsan jobbar

Elevrådet är länken mellan skolans elever och deras lärare, rektorer, föräldraorganisation, kommunpolitiker samt de andra gymnasieskolorna i Skellefteåregionen. Vi arbetar för att utveckla Kanalskolan till dess fulla potential genom ökad elevdemokrati.
Varje klass på Kanalskolan utser en ordinarie och en ställföreträdande elevrådsrepresentant.

Elevrådet träffas en gång i månaden med start i september.

Tf Avdelningschef

Birgitta Lindström

Rektorer

Sara Lundström Haglind
Ekonomiprogrammet
International Baccalorian - IB

Anna Holm
Individuellt alternativ - IA

Administrativ chef

Jörgen Malm


Kontakta skolan

Kanalskolan
Bäckgatan 2
93134 Skellefteå
Telefon: 0910-73 50 00

Skicka e-post till skolan

Varför gör vi den här utökningen av gymnasiet nu?

Skellefteå växer och vi behöver redan nu skapa kapacitet för fler elever, så att både medarbetare och elever får en bra arbetsmiljö.

De närmsta åren ökar antalet elever med mellan 300–400 elever, till år 2030 räknas en ökning med totalt drygt 600 elever och till år 2040 totalt drygt 1 000 elever. Det finns ett beslut i kommunfullmäktige om att en ny gymnasieskola ska byggas och vara klar för inflytt hösten 2026 för att möta detta ökande antal.

Vad blir det för nytta?

Vi behöver öka kapaciteten för det totala antalet elever eftersom Skellefteå växer. Totalt sett blir det bättre arbetsmiljö för alla medarbetare och elever i gymnasiet.

Vilka program ska flyttas till Kanalskolan?

Avdelningschef för gymnasiet har beslutat att ekonomiprogrammet från Anderstorp ska ingå i den nya gymnasieskolan, och därför flyttar programmet till Kanalskolan hösten 2023. Beslutet har tagits i den fackliga samverkansgruppen, och en riskanalys är gjord.

Även de elever som går IB-utbildning (International Baccalaureate) och de som går Individuellt alternativ kommer att gå på Kanalskolan.

Vad innebär det för de elever som idag går på ekonomiprogrammet?

De elever som börjar gymnasiet hösten 2023, på ekonomiprogrammet får gå hela sin gymnasietid på Kanalskolan, eftersom den nybyggda gymnasieskolan blir klar för inflytt hösten 2026.

Hur många elever blir det på Kanalskolan?

Ekonomiprogrammet har idag med alla årskurser cirka 360 elever.

Hur ska Kanalskolan som varit en grundskola kunna fungera som en gymnasieskola?

Vi ska arbeta i nära dialog med lärare, andra medarbetare, fackliga organisationer och elever om hur det för att det ska bli en bra utbildning för våra elever.

Min ungdom som idag går ekonomprogrammet på Anderstorp har behov av särskilt stöd och anpassningar, vem ska jag då pratat med?

Om du känner oro ta kontakt med mentorn för klassen, så kommer mentorn att ta dina frågor vidare.

Kan det bli fler program som flyttar till Kanalskolan?

Under läsåret 2023/24 ska gymnasiet utreda vidare om ytterligare program eller inriktningar ska flyttas till Kanalskolan läsåret 2024/25.

Var hittar jag aktuell information om arbetet?

Här på kommunens hemsida www.skelleftea.se/kanalskolan hittar du information. Vi publicerar löpande nya information.

Var tar årskurs 3 eleverna som går på Kanalskolan studenten, det vill säga de som tar studenten våren 2024?

Det kommer att ske en dialog med eleverna i årskurs 3 om hur de vill ha sin studentexamen.

När blir den nya gymnasieskolan klar?

Den nya gymnasieskolan ska byggas Norrböle (gamla Skellefteå buss-tomten), och resurser finns avsatta i kommunfullmäktiges budget. Ambitionen är att den nya gymnasieskolan ska vara klar för start hösten 2026. Nu startar arbetet med planering och att ta fram en verksamhetsbeskrivning för den nya gymnasieskolan

Senast uppdaterad: