Svenska för invandrare, SFI

Utbildning i Svenska för invandrare, SFI, är en kurs för vuxna invandrare med uppehållstillstånd som vill lära sig grunderna i det svenska språket.

På utbildningen i SFI, svenska för invandrare, får du grunderna i svenska språket. Du får tala, läsa och skriva och övar din svenska så att den fungerar i vardags-, samhälls- och yrkesliv. Du har rätt att kombinera dina studier med jobb eller praktik. Efter avslutad kurs får du betyg.

Ansöka till SFI (application SFI) (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Du har rätt att läsa SFI om du är:

 • folkbokförd i Skellefteå kommun
 • har ett svenskt personnummer och
 • saknar grundkunskaper i svenska

Olika studieformer på SFI

På VUX i Skellefteå kan du, som är nyanländ och kortutbildad samt är i utbildningsplikten och i etableringsprogrammet via Arbetsförmedling, gå en sammanhållen utbildning för att få bättre förutsättningar till fortsatta studier eller för att kunna etablera dig på arbetsmarknaden.

I den sammanhållna utbildningen studerar du på heltid och kurser på din nivå och därför genomförs en kartläggning som visar på dina tidigare kunskaper. I början studerar du orienteringskurser i ämnena för att sedan studera vidare på grundskolenivå och gymnasial nivå.

Med kontinuerliga uppföljningar av dina studier, av både lärare och studie- och yrkesvägledare, kommer din individuella studieplan att uppdateras och följa din utveckling för att säkerställa att din studienivå följer din progression.
Intag till kurserna är var 5:e vecka och alla kurser pågår under 20 veckor.

I utbildningen studerar du:

 • Svenska för invandrare
 • Matematik
 • Engelska
 • Digitalisering
 • Musik & Bild
 • Idrott & Hälsa

Kombinera SFI med grundvuxkurser

Du kan kombinera kurser i SFI med kurser på grundläggande nivå för att få heltidsstudier. Vi erbjuder också en sammanhållen heltidsutbildning för kortutbildade i etableringen där du studerar ämnen på grundläggande nivå som tex, matematik, engelska, digitalisering, yrkessvenska och hälsa. Du kan få hjälp av studie- och yrkesvägledare för att välja rätt kurser att kombinera med SFI. Om du vill gå sammanhållen utbildning kan du få hjälp av utbildningskoordinator.

Grundskolekurser.

SFI på distans med flexibelt lektionsupplägg

SFI är i vanliga fall förlagt på skolan för att vi ser att eleverna lär sig snabbare där, men om du har ett arbete eller är föräldraledig kan du läsa SFI Distans. Det innebär att du läser svenska när du själv har möjlighet med hjälp av en dator och internetuppkoppling. Studierna sker via utbildningsföretaget Hermods. Kursen kräver datavana och tillgång till dator eller liknande som kan ladda ner Microsofts appar. Distanskursen kräver att du lägger mellan 3–15 timmar i veckan på dina studier och arbetar aktivt i skolwebben. I kursen ingår att vid kursens slut skriva ett nationellt prov som man inte kan skriva på distans. Du anger i din ansökan om du vill studera SFI på distans. 

Utbildningarna vänder sig till dig som lägst har uppnått SFI nivå C.

Att läsa yrkeskurser samtidigt som du läser yrkessvenska är en unik möjlighet att kombinera yrkesutbildning och språkträning. Du utvecklar dina yrkeskunskaper och din svenska samtidigt. Du får även kontakter som gör det lättare att få en anställning.

För att uppnå en fullständig yrkes- eller gymnasieexamen behöver utbildningarna vanligtvis kompletteras med ytterligare kurser.

Yrkeskurserna är studiemedelberättigande, det vill säga att du har här rätt att söka CSN, läs mer här.

Aktuellt utbud inom SY hittar du på sidan för vår yrkesutbildning.

Övrig information

Alla kurser har en studietid som är totalt cirka 20 veckor, observera att kursen kan ta olika lång tid beroende på förkunskaper och progression.

Tre studievägar på SFI

Det finns tre studievägar inom SFI. Vilken studieväg du blir placerad i på beror på din skolbakgrund från hemlandet.

 • Studieväg 1 är för dig med mycket kort skolgång och om du inte kan läsa eller skriva. Du läser kurs: A, B, C och D.
 • Studieväg 2 är för dig som har grundskoleutbildning från hemlandet. Du läser kurs B, C och D.
 • Studieväg 3 är för dig som har en gymnasial utbildning eller högre utbildning från hemlandet. Du läser kurs C och D.

Antalet veckor beror på vilken studieväg och kurs du läser.

Här hittar du informationsfilmer från Skolverket för nyanlända. Länk till annan webbplats.

Frånvaro och avbrott

Du måste alltid meddela frånvaro och avbrott till skolan.

Du får vara borta om du är sjuk eller har fått ledigt. Om du är borta av annan anledning i mer än tre veckor i följd blir du av med din studieplats. Du kan även bli av med din studieplats om du är inaktiv i kursen på ett sådant sätt att du inte längre gör tillräckligt bra framsteg.

Om du avbryter studierna måste du anmäla dig igen om du vill fortsätta studera. Du kan få vänta ett tag innan du kan börja på SFI igen. Det kallas karenstid. Det kan vara upp till tre månaders karenstid.

All undervisning är gratis.

Du som deltar i SFI har inte rätt till studiemedel från CSN.

När du har sökt och blivit antagen får du efter två till tre veckor en kallelse hem för kartläggningssamtal. Då görs en kartläggning av hur mycket du har studerat i hemlandet, hur mycket svenska du redan kan och hur dina förutsättningar att studera ser ut. Med hjälp av den informationen placerar läraren dig i rätt kurs.

Ansök till SFI. , 93.5 kB.

Läs mer här.

För frågor om studier på SFI, kontakta kommunens kundtjänst på 0910- 73 50 00 eller kundtjanst@skelleftea.se.

Senast uppdaterad: