Svenska för invandrare, SFI

Utbildning i Svenska för invandrare, SFI, är en kurs för vuxna invandrare med uppehållstillstånd som vill lära sig grunderna i det svenska språket.

Ansöka till SFI (application SFI) (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

På utbildningen i SFI får du grunderna i svenska språket. Du får tala, läsa och skriva och öva din svenska så att den fungerar i vardags-, samhälls- och yrkesliv. Du har rätt att kombinera dina studier med jobb eller praktik. Efter avslutad kurs får du betyg.

Du har rätt att läsa SFI om du är:

  • folkbokförd i Skellefteå kommun
  • har ett svenskt personnummer och
  • saknar grundkunskaper i svenska

Studieekonomi

All undervisning är gratis. Du som deltar i SFI har inte rätt till studiemedel från CSN.

Ansökan, antagning och nivåplacering

När du har sökt och blivit antagen får du efter två till tre veckor en kallelse hem för kartläggningssamtal. Då görs en kartläggning av hur mycket du har studerat i hemlandet, hur mycket svenska du redan kan och hur dina förutsättningar att studera ser ut. Med hjälp av den informationen placerar läraren dig i rätt kurs. Det finns många olika sätt att läsa SFI på.

Ansök till SFI , 93.5 kB.

Tre studievägar på SFI

Det finns tre studievägar inom SFI. Vilken studieväg du blir placerad i på beror på din skolbakgrund från hemlandet.

  • Studieväg 1 är för dig med mycket kort skolgång och om du inte kan läsa eller skriva. Du läser kurs: A, B, C och D.
  • Studieväg 2 är för dig som har grundskoleutbildning från hemlandet. Du läser kurs B, C och D.
  • Studieväg 3 är för dig som har en gymnasial utbildning eller högre utbildning från hemlandet. Du läser kurs C och D.

Antalet veckor beror på vilken studieväg och kurs du läser.

Kombinera SFI med grundvuxkurser

Du kan kombinera kurser i SFI med kurser på grundläggande nivå för att få heltidsstudier. Vi erbjuder också en sammanhållen heltidsutbildning för kortutbildade i etableringen där du studerar ämnen på grundläggande nivå som tex, matematik, engelska, digitalisering, yrkessvenska och hälsa. Du kan få hjälp av studie- och yrkesvägledare för att välja rätt kurser att kombinera med SFI. Om du vill gå sammanhållen utbildning kan du få hjälp av utbildningskoordinator.

SFI på distans med flexibelt lektionsupplägg

Om du har ett arbete eller är föräldraledig kan du läsa SFI Distans. Det innebär att du läser svenska när du själv har möjlighet med hjälp av en dator och internetuppkoppling. Skolan erbjuder lektioner både dagtid och kvällstid, en till fyra kvällar per vecka. Kursen kräver viss datavana och tillgång till dator eller liknande som kan ladda ner Microsofts appar. Distanskursen kräver att du lägger mellan 3–8 timmar i veckan på dina studier och delta aktivt på lektioner enligt ett överenskommet upplägg.

Frånvaro och avbrott

Du måste alltid meddela frånvaro och avbrott till skolan.

Du får vara borta om du är sjuk eller har fått ledigt. Om du är borta av annan anledning i mer än tre veckor i följd blir du av med din studieplats. Du kan även bli av med din studieplats om du är inaktiv i kursen på ett sådant sätt att du inte längre gör tillräckligt bra framsteg.

Om du avbryter studierna måste du anmäla dig igen om du vill fortsätta studera. Du kan få vänta ett tag innan du kan börja på SFI igen. Det kallas karenstid. Det kan vara upp till tre månaders karenstid.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: