Hållbart byggande

Skellefteå växer i en takt som ingen annan stad i vår storlek gjort tidigare. Växandet kräver stora resurser och vi behöver därför ta ett stort ansvar för klimatpåverkan från byggandet och annan negativ miljö- och klimatpåverkan från kommunkoncernens växande verksamhet.

Genom att utmana konventionella byggtekniker, skapa funktionsbaserade upphandlingar och leta nya affärsmodeller kan Skellefteå vara en föregångare och skapa avtryck globalt med nya lösningar, värdefulla för den egna verksamheten, platsen och världen.

Vi arbetar med ett helhetsperspektiv; från planering till byggande och att verka för samordning i hela kedjan och ett gemensamt ansvar för byggandets totala livscykelkostnad.

Etappmål 4 i vårt miljö- och klimatprogram säger att:

Skellefteå kommunkoncern ska varje år minska sina utsläpp av växthusgaser från genomförda projekt inom bygg och anläggning för att säkerställa klimatneutralitet 2030. Målet handlar både om kommunens egna projekt och projekt som kommunen markanvisar.

För att minska klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprocessen krävs utveckling av alla steg från planering, utformning av konstruktioner och val av material till arbetet på byggarbetsplatsen.

Viktiga delar i vårt hållbara byggande är:

  • Klimatsmarta material
  • Ökat återbruk
  • Klimatberäkningar i ett tidigt skede
  • Genomtänkta och samverkande energisystem och mobilitetslösningar

En tidig kalkyl fungerar som verktyg för att synliggöra klimatutsläppen och välja lösningar som minskar klimatpåverkan under hela projektperioden.

Genom Skellefteå kommuns sedan länge fastställda riktlinjer för hållbart byggande och program för hållbart byggande i trä har kommunen utmärkta förutsättningar att skapa och utveckla ett hållbart och innovativt byggande.

Hållbara projekt

Här kan du se ett axplock av våra byggprojekt och gå vidare och läsa mer på vår sida Skellefteå växer.

Senast uppdaterad: