Föreningsnytt juni 2024

Här kan du läsa en tillgänglig version av föreningsnytt som är ett nyhetsbrev som går ut en gång i månaden riktat till föreningar.

Hej,

I juni nyhetsbrev informerar vi bland annat om att föreningen ska ladda upp årshandlingar före föreningen söker bidrag i Interbook GO, bidrag och stöd som finns för din förening, E-sporten levlar upp i Västerbotten, Lokala utvecklingsinsatser, Skellefteå Älvdal, Vandringsbilden, Tillgängligt friluftsliv, Kompiskortet, Fritid som Funkar, Hej Förening - Föreningen Jess, protokoll från fritidsnämnden och kulturnämnden, Mänskliga Rättighetsdagarna och mycket mer.

Vi önskar alla föreningar en fin midsommar och en fortsatt härlig sommar.

Föreningsnytt kommer nästa gång i augusti 2024.

E-sporten levlar upp i Västerbotten - flermiljonsprojekt startar igång i höst

RF-SISU Västerbotten har beviljats projektmedel från Allmänna arvsfonden för att jobba med att organisera e-sporten i Västerbotten, så att fler barn och ungdomar kan utöva e-sport inom ramen för en idrottsförening. Beslutet omfattar närmare 4,1 miljoner kronor och projektet sträcker sig över 3 år.

Klicka på den här länken för att läsa mer om E-sporten levlar upp i Västerbotten Länk till annan webbplats.

Kommunalt aktivitetsstöd funktionsnedsättningsföreningar - fritidsnämnden

För period 1 (1 januari - 30 juni) ska närvarorapporteringen vara signerad senast 15 augusti.
Föreningen ska generera en fil i NVGO när alla aktiviteter är klara. Efter det ska föreningen logga in i Interbook GO och där gå till Aktivitetsstöd GO för att hämta filen och signera den.

Läs mer om kommunalt aktivitetsstöd funktionsnedsättningsföreningar

NVGO - Närvaro GO Länk till annan webbplats.

Interbook GO Länk till annan webbplats.

Kommunalt aktivitetsstöd idrottsföreningar - fritidsnämnden

För period 1 (1 januari - 30 juni) ska det vara signerat i kommunens system Interbook GO och vidare där till Aktivitetsstöd GO senast 15 september.
Hämta och signera filen i kommunens system så snart du importerat filen i idrottonline.

Läs mer om kommunalt aktivitetsstöd idrottsföreningar Länk till annan webbplats.

Kommunalt aktivitetsstöd i Interbook GO (Aktivitetsstöd GO) Länk till annan webbplats.

Kommunalt aktivitetsstöd övriga ungdomsföreningar - fritidsnämnden

För period 1 (1/1 - 30/6) ska närvarorapporteringen vara signerad senast 15 augusti.
Föreningen ska generera en fil i NVGO när alla aktiviteter är klara. Efter det ska föreningen logga in i Interbook GO och där gå till Aktivitetsstöd GO för att hämta filen och signera den.

Läs mer om kommunalt aktivitetsstöd övriga ungdomsföreningar Länk till annan webbplats.

NVGO - Närvaro GO Länk till annan webbplats.

Interbook GO Länk till annan webbplats.

Lokala utvecklingsinsatser

Genom bidraget Lokala utvecklingsinsatser stöttar Skellefteå kommun föreningar och organisationer i landsbygden. Mindre projekt kan få bidrag på upp till 200 000 kronor. Det finns också möjlighet till större bidrag. Sök senast 31 september 2024.

Läs mer om lokala utvecklingsinsatser via den här länken. Länk till annan webbplats.

Ansökan om lokala utvecklingsinsatser gör du i Interbook GO. Länk till annan webbplats.

Kan din idé bli ett projekt inom Leader Skellefteå Älvdal?

Välkommen att skicka in en intresseanmälan senast 2 september 2024. Med hjälp av informationen på hemsidan kan du förbereda din ansökan på bästa sätt.

Läs mer om intresseanmälan - Leader Skellefteå Älvdal via den här länken Länk till annan webbplats.

Läs mer om Leader Skellefteå Älvdal via den här länken Länk till annan webbplats.

Föreningar som söker bidrag ska skicka in årshandlingar med start 1 januari 2024 och framåt - Skellefteå kommun

Från och med 1 januari 2024 krävs det att som bidragssökande förening ska du skicka in årshandlingar i Interbook GO. Om dessa inte är inne och godkända i systemet beviljas inte bidragen. Anledningen till detta är ett kommunfullmäktigebeslut där kommunen aktivt ska arbeta mot välfärdsbrott, för att säkerställa att skattemedel går till legitima, demokratiska verksamheter som gör nytta för invånarna. Detta är bland annat resultatet av en ny lag som ger kommuner större brottsförebyggande ansvar. Stickprovskontroller kommer att göras och djupare granskning vid behov.

Dokumenten ska laddas upp på 2024 under “Förening” och “Dokumenthantering” i Interbook GO

Du ska ladda upp ett dokument på vem som står som firmatecknare och söker bidrag från kommunen. Det vill säga som har inloggning till IBGO. Om det inte är firmatecknare så ska ett dokument/styrelsebeslut laddas upp att personen har rätt att söka bidrag från kommunen. Namnge varje dokument innan det ska laddas upp. Det ska stå tydligt vad det är för dokument.

Integrationsföreningar och föreningar med social inriktning som handläggs via socialkontoret ska inte ladda upp uppgifterna under ”Förening” och Dokumenthantering. De föreningarna laddar i stället upp de uppgifter som står på ansökan av bidrag som föreningen gör i Interbook GO.

Bidraget Aktivitetsstöd seniorer socialkontoret, föreningarna laddar i stället upp de uppgifter som står på ansökan av bidrag som föreningen gör i Interbook GO.

Så här gör du för att ladda upp dokument i Interbook GO:

1 Gå till ”Förening” och ”Dokumenthantering”.
2 Välj Årshandling och klicka på ”Bläddra”.
3 Sök efter var du har dokumenten.
4 Nu ska du ladda upp dokumenten. Vill du hämta flera dokument samtidigt så håller du ner ”Ctrl-knappen” och klickar i vilka som ska med. Klicka sedan på ”Öppna” Då kommer de in under ”Årshandlingar”.
5 Klicka i rutan ”Bekräftar härmed att upplysningarna i detta dokument är korrekta”.
6 Klicka sedan på ”Skicka in”.

Det gäller de här dokumenten

Stadgar (OBS! Dessa behöver ni endast skicka in en gång och sedan ifall ändring görs).

  • Senaste Årsmöteshandlingar:
  • Årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsberättelse
  • Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning
  • Revisionsberättelse

Medlemmar

Antal medlemmar i föreningen ska registreras under “Förening” och “Medlemmar” och på 2024. Fiskeområdesföreningar och studieförbund ska inte göra den uppgiften.
Medlemsuppgiften för Integrationsföreningar och föreningar med social inriktning som handläggs via socialkontoret ska inte ladda upp medlemsuppgiften under ”Förening” och Dokumenthantering. De föreningarna laddar istället upp de uppgifterna som står i ansökan av bidrag i Interbook GO. Medlemsuppgiften för bidraget aktivitetsstöd för seniorer via socialkontoret behövs endast de uppgifter som står i ansökan.

Styrelseprotokoll

För några bidrag ska även styrelseprotokoll bifogas som styrker att föreningen har fattat beslut om ansökan. Protokollet bifogas i ansökan.
Det kommer att stå på ansökan för de bidragen när det ska vara med.

Det gäller de här bidragen:

Bidrag särskilt beslut, Årsbidrag studieförbund, Årsbidrag kulturföreningar, Årsbidrag Hembygdsföreningar, Utvecklingsbidrag Kultur, Övrigt Bidrag Kultur, Kulturnämndens till förfogande, Maskinbidrag, Investeringsbidrag lokaler/anläggningar, Fiske Investeringsbidrag, Lokala Utvecklingsinsatser, Friluftsliv investering, Upprustningsbidrag samlingslokaler och folketshusföreningar 2025, Boverksärenden samlingslokaler och folketshusföreningar.

Årshandlingar och registrera medlemmar i Interbook GO 2024 Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundtjänst vid frågor via telefon 0910-73 50 00 tryck 4 eller epost

Aktuellt

Mänskliga Rättighetsdagarna på Sara Kulturhus

I november 2024 hålls Nordens största forum för mänskliga rättigheter, Mänskliga Rättighetsdagarna (MR), i Skellefteå kommun. Evenemanget äger rum på Sara Kulturhus den 14–15 november och erbjuder över 150 olika programpunkter under årets tema "Rättigheter i omställningens tid".

Över 70 utställare kommer att vara på plats för att visa upp sitt arbete med mänskliga rättigheter och mellan 2 000-4 000 deltagare förväntas delta och nätverka under konferensen.

För föreningar som är intresserade av att boka en monter eller delta som besökare finns mer information på Mänskliga Rättighetsdagarna 2024 hemsida.

Om du köper biljett innan den 30 juni utgår rabatt på 20-25 procent.

Här hittar du Mänskliga Rättighetsdagarns hemsida Länk till annan webbplats.

Först till kvarn att hämta ut flera tvåldispensrar med tillbehör gratis till din förening!

Nu ska lagret tömmas så passa på att hämta ut flera om du behöver det till din förening.

Det finns två alternativ att välja mellan:

  • Stålfritt, papperskorg, tvåldidpenser och pappershandukar, system Katrin.
  • Toalettpappershållare, tvåldispenser och pappershandukar, system Katrin.


Plats: Fritidsbanken i Skellefteå, Nordanå 5, 931 33 Skellefteå. Fritidsbanken är snett mittemot Exploatoriet på Nordanå.

Ring Fritidsbanken före du kommer så att de redan har hämtat ut dem från det förråd som de ligger på. Telefon 073-801 50 26.
Fritidsbanken är stängd vecka 30 och 31.

Läs mer om Fritidsbanken och övriga tider du kan hämta ut en tvåldispenser Länk till annan webbplats.

Välkommen till Fritidsbanken och Kulturbanken på Nordanå!

Har du frågor om det här så kan du ringa Verksamhetsmobil: 073-801 50 26.

Läs mer om Fritidsbanken

Läs mer om Kulturbanken Länk till annan webbplats.

Tävlingen Vandringsbilden

Välkommen ut och vandra längs 19 fina leder i Skellefteå kommun. Skicka in en bild under #vandraiskellefteå och delta i en utlottning av tre fina priser med anknytning till friluftsliv. Ta en bild och lägg ut den på ditt instagramkonto. Viktigt att det är öppet för alla. Tagga bilden under #vandraiskellefteå. Glöm inte att skriva på vilken led bilden är tagen.Till exempel #Mineralleden.

Kan jag som inte har Instagram delta i tävlingen?
Ja, det gör du genom att fota din vistelse och skicka in din bild till friluftsliv.

Tävlingen pågår mellan 1 juni - 30 september 2024.

Läs mer om vandringsbilden via den här länken

Skicka in bild via mejl till friluftsliv@skelleftea.se

Tillgängligt friluftsliv

Friluftsliv ska vara tillgängligt för alla. I Skellefteå kommun finns det friluftsområden som är anpassade för personer med någon typ av funktionsnedsättning.

Vill du veta mer om de olika aktiviteter eller utflyktsmål som finns? Allt ifrån badplatser, fiskeställen, vindskydd, fågelskådning och båtutflykter.

Läs mer om tillgängligt friluftsliv via den här länken

Paddla kanot

Att paddla kanot ger en naturnära känsla då du tyst glider fram på vattnet och kommer nära djurlivet. Möjligheterna att få uppleva detta i Skellefteå är också näst intill oändliga.

Läs mer om att paddla kanot via den här länken

Kompiskortet

Kompiskortet har nu funnits i Skellefteå kommun i 2 år. Drygt 200 personer har blivit beviljat ett kort och hela 37 föreningar och andra aktörer är med och stödjer kortet. Efter 2 år är det ett fantastiskt resultat som vi ska vara stolta över. Föreningar och andra aktörer i kommunen har verkligen visat att Skellefteå är till för alla invånare.

Men då ställer jag mig frågan, är vi nöjda så?
Så klart borde ni alla vara nöjda och stolta, men givetvis så söker ändå fler föreningar som vill vara med och stödja kortet. Känner ni att ni som förening är sugna på att ansluta er och stödja kortet, kolla in på vår hemsida så kanske ni kan få någon idé på vad ni kan erbjuda. Eller kontakta oss via vår epost.

Mejla kompiskortet på Kompiskortet@skelleftea.se

Läs mer om kompiskortet på den här länken

Fritid som funkar

Fritid som Funkar behöver er hjälp med att utveckla och bredda fritiden för personer med funktionsvariationer. Under våren 2024 startade vi upp en hemsida där vi tillsamman med föreningar och andra aktörer försöker samla information om vad som erbjuds i kommunen för målgruppen.

Bedriver er förening någon verksamhet för personer med funktionsvariationer, vare sig den är helt inkluderad i er övriga verksamhet eller i anpassade grupper? Hör av er till oss. Ni kan även höra av er om ni har en anpassad anläggning som kan göra det lättare för personer att komma och besöka just er.

För att komma i kontakt med Fritid som funkar kan du mejla

jimmy.johansson@skelleftea.se

tarja.rauhala@skelleftea.se

Läs mer om Fritid som funkar via den här länken

Hej Förening: JESS - "Vi vill låta bygdens människor komma till tals"

JESS beskriver föreningen som "en samhälls- och kulturförening som arbetar för liv och rörelse i jörnsbygden, för alla åldrar, genom bred samverkan". Nyligen genomförde de den sjätte upplagan av Ursinnig festival.

Läs hela intervjun med föreningen på den här länken

Årshjul/kalender för föreningen

Med hjälp av ett årshjul kan din förening få bättre översikt över kommande händelser. Det hjälper föreningen/styrelsen att strukturera arbetet och inte missa viktiga uppgifter. I årshjulet ska alla viktiga händelser som årsmöte, bidragsansökningar, anmälningstider, styrelsemöten och andra saker läggas in. Ni kan/bör även sätta ansvarig för de olika händelserna. Varje förening är unik så ni måste skapa detta årshjul själv som förening. När den väl är gjord så är det lätt att uppdatera nästa år.

Fördelar med ett årshjul:
Alla viktiga händelser under året finns nedskrivna. Styrelsen (och övriga medlemmar) har koll på vad som händer under året. Är uppgifterna nedskrivna blir de inte lika personbundna. Underlättar överlämning till ny styrelse/ledamöter. Det är lätt att skapa sig en helhetsbild över året.

Läs mer om de kommunala bidragen och datum Länk till annan webbplats.

Tipsa om ert evenemang!

Har ni som förening något evenemang som ni önskar att nå ut med lite bredare än via era egna kanaler? Skicka in ett tips till Visit Skellefteå och deras evenemangskalender. Evenemanget kommer även att visas på www.skelleftea.se/invanare.

Fyll i formuläret som du hittar via länken nedan och skicka sedan in tipset.

Skicka in ditt tips om evenemang till Visit Skellefteå Länk till annan webbplats.

Föreningsnytt - vill fler personer få föreningsnytt i föreningen?

Vi skickar föreningsnytt till föreningens epost. Den som tar emot föreningsnytt ska skicka det vidare till fler personer i föreningen. Personer kan själva också prenumerera på föreningsnytt.

Klicka här för att anmäla dig till föreningsnytt Länk till annan webbplats.

Uppdatera föreningsuppgifterna årligen i Interbook GO

Föreningen ska uppdatera kontakt- och styrelseuppgifter årligen i Interbook GO för att söka och få utbetalt bidrag från kultur- och fritidskontoret. Det är viktigt att ni uppdaterar föreningens epostadress så att information kommer fram till föreningen.
Medlemsuppgiften ska årligen vara uppdaterad av funktionsnedsättningsföreningar 15 februari, idrottsföreningar och ungdomsföreningar 1 maj. Medlemsuppgiften ska vara registrerad inför första bidraget på aktuellt år!
Övriga föreningar registrerar medlemsuppgiften före ett bidrag ska sökas i Interbook GO.

För dig som inte gjort medlemsuppgiften så kom ihåg att göra den. Det är viktigt att föreningar uppdaterar föreningsuppgifterna så att vi har ett uppdaterat föreningsregister så att medborgare och andra kan hitta aktuella uppgifter på föreningar. Styrelseuppgifterna ska årligen uppdateras för att beviljade bidrag ska kunna utbetalas. Datum på uppdateringen av styrelsen ska inte vara äldre än ett år tillbaka.

Logga in i Interbook GO och uppdatera uppgifterna Länk till annan webbplats.

Tips till din förening

Har du frågor eller funderingar om din förening, fritidsfrågor, kulturfrågor och bidragsfrågor med mera så kontakta kundtjänst 0910-73 50 00 så hänvisar de till rätt handläggare.

Vill du prenumerera på Föreningsnytt eller tipsa någon annan?

Klicka här för att anmäla dig till Föreningsnytt Länk till annan webbplats.

Relaterat:

Senast uppdaterad: