Yrkesutbildningar

Vuxenutbildningen i Skellefteå kommun erbjuder ett antal gymnasiala utbildningar inom olika yrkesområden, motsvarande gymnasieprogrammen. Den som har tidigare erfarenhet inom branschen kan få delar av kurserna validerade.

Syftet med yrkesutbildning är att motverka brist på arbetskraft, och att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning alternativt har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras.

Utbudet och övrig information uppdateras löpande. Utbudet grundar sig på behov i branschen där förutsättningar till anställning är goda.

Om du har problem med att öppna ansökningslänken i Explorer så kan du prova att byta till webbläsaren Chrome.

Antagningsprocessen startar då sista ansökningsdag passerat och beräknas pågå upp till tre veckor. Antagningsbesked skickas via e-post. Det är viktigt att du uppger korrekt mailadress i din ansökan.

Mer information finner du under respektive utbildning.

Om du söker från annan kommun kan du under 2024 ansöka och delta i utbildning i Skellefteå utan ett godkännande från din hemkommun.

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

Kategorier
Filter

För att tillgodose behovet av kompetens inom den nya metallindustrin och bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle startas nu ett projekt i Skellefteå: YrkesVUX för metallindustrin och den gröna omställningen. Projektägare är Skellefteå kommun tillsammans med Region Västerbotten.

Projektet finansieras av Fonden för en rättvis omställning, en EU-fond som stöttar projekt för en hållbar omställning, genom Tillväxtverket. Skellefteå kommun och Region Västerbotten medfinansierar projektet.

Syftet med projektet är att ta fram anpassade utbildningar, skapa förutsättningar för att öka utbildningskapaciteten och därmed tillgången till utbildad kompetens för metallindustrins värdekedja i Skellefteå och Västerbotten. Genom nya utbildningar, utbildningsmiljöer och kompetenshöjande insatser ska projektet bidra till att utveckla vuxenutbildningen i Skellefteå så att den bättre matchar kompetensbehoven. Målgruppen för projektet är Vuxenutbildningen i Skellefteå och i förlängningen företag inom Västerbottens metallindustri.

Genom att fokusera på samverkan med lokala och regionala aktörer ska projektet skapa förutsättningar för att öka tillgången till utbildad kompetens på lång sikt genom bland annat:

  • nya, nyskapande gymnasiala utbildningar inom Vuxenutbildningen
  • ny utbildningsutrustning
  • kompetensutveckling av Vuxenutbildningens personal samt att agera koordinator mellan industrin och utbildningen.

Vuxenutbildningen i Skellefteå kommun har utformat projektansökan i samverkan med Omvandlingskontoret, en samarbetsorganisation mellan Skellefteå kommun och Region Västerbotten. Omvandlingskontoret är ett nav för kunskap och samarbete som ger oss goda förutsättningar att förstå metallindustrins behov och möta de krav som kommer att ställas på kompetens. Den här satsningen är ett steg mot att lösa de utmaningar som finns i arbetet med omställningen.

Projektet YrkesVUX för metallindustrin och den gröna omställningen inleddes den 1 september i år och pågår till och med den sista augusti 2026.

EU-logotyp med texten "Medfinansieras av Europeiska unionen" under flaggan
Senast uppdaterad: